Καταγραφή αλλαγών

note

Η λειτουργία αναθεώρησης είναι διαθέσιμη στο LibreOffice για έγγραφα κειμένου και έγγραφα υπολογιστικού φύλλου.


Δεν πραγματοποιείται καταγραφή όλων των αλλαγών. Για παράδειγμα, δεν πραγματοποιείται καταγραφή της αλλαγής στηλοθέτη από στοίχιση αριστερά σε στοίχιση δεξιά. Ωστόσο, πραγματοποιείται καταγραφή όλων των αλλαγών, όπως είναι οι προσθήκες, οι διαγραφές, οι τροποποιήσεις κειμένου και συνήθης μορφοποίηση.

  1. Για να αρχίσετε να καταγράφετε τις αλλαγές, ανοίξτε το έγγραφο που είναι για επεξεργασία και επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών και μετά επιλέξτε Καταγραφή.

  2. Τώρα, ξεκινήστε να κάνετε τις αλλαγές σας. Θα παρατηρήσετε ότι όλα τα νέα αποσπάσματα κειμένου, τα οποία εισάγετε, επισημαίνονται με έγχρωμη υπογράμμιση, ενώ το κείμενο, το οποίο διαγράφετε, παραμένει ορατό, αλλά εμφανίζεται διαγραμμένο και έγχρωμο.

  3. Εάν, χρησιμοποιώντας το δείκτη του ποντικιού, μεταβείτε σε μια αλλαγή με επισήμανση, θα εμφανιστεί αναφορά σχετικά με τον τύπο της αλλαγής, τον συντάκτη, την ημερομηνία και την ώρα της αλλαγής στην Συμβουλή της Βοήθειας. Εάν έχουν ενεργοποιηθεί και οι εκτεταμένες συμβουλές, θα εμφανιστούν επίσης τυχόν διαθέσιμα σχόλια σχετικά με την αλλαγή.

Οι αλλαγές σε έγγραφο υπολογιστικού φύλλου επισημαίνονται με ένα περίγραμμα γύρω από τα κελιά· όταν δείχνετε στο κελί, μπορείτε να εμφανίσετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αλλαγή από την συμβουλή της βοήθειας.

Μπορείτε να εισάγετε σχόλιο σε κάθε καταγεγραμμένη αλλαγή τοποθετώντας τον δρομέα στην περιοχή της αλλαγής και επιλέγοντας Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Σχόλιο. Εκτός από τις εκτεταμένες συμβουλές, το σχόλιο εμφανίζεται επίσης στον κατάλογο του διαλόγου Διαχείριση αλλαγών.

Για να διακόψετε την καταγραφή των αλλαγών, επιλέξτε ξανά Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Καταγραφή. Αφαιρείται το σημάδι επιλογής και μπορείτε τώρα να αποθηκεύσετε το έγγραφο.

Σε ένα έγγραφο κειμένου, μπορείτε να επισημάνετε όλες τις γραμμές στις οποίες έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές με μια επιπλέον χρωματιστή επισήμανση. Αυτή μπορεί να έχει τη μορφή μιας κόκκινης γραμμής στο περιθώριο, για παράδειγμα.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων παρακολούθησης αλλαγών, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Αλλαγές ή στο - LibreOffice Calc - Αλλαγές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!