Σύγκριση εκδόσεων ενός εγγράφου

note

Η λειτουργία αναθεώρησης είναι διαθέσιμη στο LibreOffice για έγγραφα κειμένου και έγγραφα υπολογιστικού φύλλου.


Φανταστείτε ότι έχετε μερικούς συνεργάτες ή επιμελητές που συνεργάζονται με εσάς στη συγγραφή του αρχικού σας εγγράφου. Μια μέρα στέλνετε αντίγραφα του εγγράφου σας σε όλους τους επιμελητές. Τους ζητάτε να επεξεργαστούν το αντίγραφο και να σας το ξαναστείλουν πίσω.

Κανονικά, οι επιθεωρητές ενεργοποιούν την παρακολούθηση αλλαγών με Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Καταγραφή και μπορείτε εύκολα να δείτε τις αλλαγές.

Αν κάποιος από τους συντάκτες έκανε αλλαγές σε ένα έγγραφο χωρίς να τις έχει καταγράψει, έχετε τη δυνατότητα να συγκρίνετε το αντίγραφο του εγγράφου με το πρωτότυπο έγγραφό σας.

  1. Ανοίξτε το έγγραφο του επιμελητή του εγγράφου και έπειτα επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Σύγκριση εγγράφου.

    Θα πρέπει πάντα να αρχίζετε με το άνοιγμα του πιο πρόσφατου εγγράφου και να το συγκρίνεται με ένα παλιότερο έγγραφο.

  2. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείων. Επιλέξτε το παλαιότερο αρχικό έγγραφο και επιβεβαιώστε τις επιλογές του παραθύρου διαλόγου.

    Το LibreOffice συνδυάζει τα δύο έγγραφα στο έγγραφό του επιμελητή. Όλα τα αποσπάσματα κειμένου τα οποία εμφανίζονται στο έγγραφό του επιμελητή, αλλά όχι στο αρχικό, αναγνωρίζονται ως εισαγόμενα και όλα τα αποσπάσματα κειμένου, τα οποία λείπουν από το έγγραφό του επιμελητή αναγνωρίζονται ως διαγραμμένα.

  3. Τώρα μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τις προσθήκες ή τις αφαιρέσεις. Στο τέλος μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο του επιθεωρητή σαν ένα καινούργιο αρχικό με νέο όνομα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!