Αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών

Η λειτουργία αναθεώρησης είναι διαθέσιμη στο LibreOffice για έγγραφα κειμένου και έγγραφα υπολογιστικού φύλλου.

Όταν επεξεργάζεστε ένα έγγραφο στο οποίο άλλοι έχουν κάνει αλλαγές, μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τις αλλαγές μεμονωμένα ή στο σύνολό τους.

  1. Εάν έχετε βάλει πολλά αντίγραφα του εγγράφου σε κυκλοφορία, πρώτα συγχωνεύστε τα σε ένα έγγραφο (δείτε Συγχώνευση εκδόσεων).

  2. Ανοίξτε το έγγραφο και επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Διαχείριση. Ο διάλογος Διαχείριση αλλαγών εμφανίζεται.

  3. Επιλέξτε μια αλλαγή από την καρτέλα Λίστα. Επιλέγεται η αλλαγή και εμφανίζεται στο έγγραφο και τώρα μπορείτε να αποφασίσετε με ένα από τα δύο πεδία επιλογής.

Εάν κάποιος συντάκτης έχει τροποποιήσει την αλλαγή κάποιου άλλου συντάκτη, οι αλλαγές θα εμφανιστούν ιεραρχικά συνοδευόμενες από το σύμβολο συν για το άνοιγμα της ιεραρχίας.

Εάν η λίστα αλλαγών είναι υπερβολικά μεγάλη, μπορείτε να μεταβείτε στην καρτέλα Φίλτρο του παραθύρου διαλόγου και να καθορίσετε ότι θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι αλλαγές συγκεκριμένων συντακτών, ή μόνο οι αλλαγές της τελευταίας ημέρας, ή ότι θέλετε να περιοριστεί η λίστα με κάποιον άλλο τρόπο.

Οι καταχωρίσεις με κωδικό χρώματος σάς πληροφορούν σχετικά με το φίλτρο που έχει οριστεί. Οι καταχωρήσεις με μαύρο χρώμα είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές ή να απορριφθούν και ανταποκρίνονται στα κριτήρια του φίλτρου. Οι καταχωρήσεις με μπλε χρώμα δεν ανταποκρίνονται οι ίδιες στα κριτήρια του φίλτρου αλλά περιέχουν δευτερεύουσες καταχωρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο φίλτρο. Οι γκρίζες καταχωρήσεις δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές ή να απορριφθούν και δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια του φίλτρου. Οι πράσινες καταχωρήσεις ανταποκρίνονται στα κριτήρια του φίλτρου αλλά, παρ' όλα αυτά, δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές ή να απορριφθούν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!