Καταγραφή και εμφάνιση αλλαγών

note

Η λειτουργία αναθεώρησης είναι διαθέσιμη στο LibreOffice για έγγραφα κειμένου και έγγραφα υπολογιστικού φύλλου.


Όταν στο ίδιο κείμενο ή υπολογιστικό φύλλο εργάζονται πολλοί συντάκτες, η λειτουργία αναθεώρησης καταγράφει και εμφανίζει ποιος έκανε τις διάφορες αλλαγές. Κατά την τελική επεξεργασία του εγγράφου, είναι δυνατό να εξεταστεί η κάθε αλλαγή ξεχωριστά και να αποφασιστεί εάν πρέπει να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί.

Για παράδειγμα: είστε ένας συντάκτης και παραδίδετε την τελευταία σας αναφορά. Πριν όμως από την έκδοση, η αναφορά θα πρέπει να διαβαστεί από τον αρχισυντάκτη και τον επιμελητή, και θα προστεθούν αλλαγές και από τους δύο. Ίσως ο αρχισυντάκτης να γράψει τη λέξη "επεξήγηση" μετά από μία παράγραφο και να διαγράψει εντελώς μία άλλη. Ο επιμελητής ελέγχει την ορθογραφία του εγγράφου.

Το επεξεργασμένο κείμενο επιστρέφει στα χέρια σας και μπορείτε να ενσωματώσετε ή να αγνοήσετε τις υποδείξεις των δύο επιμελητών.

Ας υποθέσουμε ότι στείλατε επίσης ηλεκτρονικά ένα αντίγραφο της αναφοράς σε έναν καλό φίλο και συνάδελφο που έχει κάνει αναζήτηση για παρόμοιο θέμα στο παρελθόν. Του ζητήσατε κάποιες προτάσεις και το έγγραφο επιστρέφεται τώρα ηλεκτρονικά με τις προτάσεις του συναδέλφου σας.

Καθώς όλοι οι συνάδελφοί σας και οι διευθυντές της εταιρίας σας χρησιμοποιούν το LibreOffice, μπορείτε να παράγετε μια τελική έκδοση του εγγράφου σας με βάση τα αποτελέσματα που λαμβάνετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!