Απόκρυψη

Η απόκρυψη τμημάτων εγγράφων αποκλείει λέξεις ή τμήματα ενός εγγράφου για εξουσιοδοτημένη χρήση ή προβολή.

Η απόκρυψη προστατεύει ευαίσθητες πληροφορίες και βοηθά τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς εμπιστευτικότητας ή απορρήτου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Απόκρυψη


Πώς δουλεύει η απόκρυψη στο LibreOffice;

Το τρέχον έγγραφο εξάγεται σε έγγραφο σχεδίου επεξεργασμένο στο LibreOffice Draw. Το αποκρυπτόμενο κείμενο ή περιεχόμενα αφαιρούνται από το έγγραφο σχεδίου και αντικαθίστανται από ομάδα εικονοστοιχείων απόκρυψης, αποτρέποντας οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς ή αντιγραφής των αρχικών περιεχομένων. Το αποκρυπτόμενο έγγραφο σχεδίου εξάγεται συχνά σε PDF για δημοσίευση ή κοινή χρήση.

Κατά την απόκρυψη, τα σχήματα απόκρυψης είναι διαφανή και γκρίζα, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να δει τι αποκρύπτεται.

note

Το έγγραφο προέλευσης (κείμενο, υπολογιστικό φύλλο, ή παρουσίαση) δεν επηρεάζονται από την απόκρυψη και μπορούν να συνεχίσουν να επεξεργάζονται.


tip

Αποθηκεύστε και μοιραστείτε τα αντίγραφα με απόκρυψη του εγγράφου με όμοιους είτε στην τροποποιημένη (σχέδιο) ή στην αυθεντική (PDF) μορφή κατ' επιλογή σας.


Η γραμμή εργαλείων απόκρυψης

Η γραμμή εργαλείων απόκρυψης αποτελείται από τέσσερα εργαλεία

Εικονίδιο εργαλείου ορθογώνιας απόκρυψης

Το εργαλείο Ορθογώνια απόκρυψη χρησιμοποιείται για να επισημάνει το περιεχόμενο απόκρυψης με σχεδίαση διαφανών ορθογωνίων που καλύπτουν το περιεχόμενο. Χρησιμοποιήστε τις λαβές για αλλαγή μεγέθους του ορθογωνίου απόκρυψης.

Εικονίδιο εργαλείου απόκρυψης ελεύθερης μορφής

Το εργαλείο Απόκρυψη ελεύθερης μορφής επιτρέπει στον χρήστη να επισημάνει το περιεχόμενο απόκρυψης σχεδιάζοντας γραμμές ελεύθερης μορφής ή πολύγωνα που καλύπτουν το περιεχόμενο.

Εικονίδιο εργαλείου λευκής αποκρυπτόμενης εξαγωγήςΕικονίδιο εργαλείου μαύρης αποκρυπτόμενης εξαγωγής

Το πλαίσιο πλήκτρου Αποκρυπτόμενη εξαγωγή έχει δύο επιλογές:

  • Εξαγωγή με απόκρυψη (Μαύρη): ολοκλήρωση του εγγράφου σας μετατρέποντας τα ημιδιαφανή σχήματα απόκρυψης σε αδιαφανή μαύρα και εξαγωγή ως εικονοστοιχεία στο αρχείο PDF.

  • Εξαγωγή με απόκρυψη (Λευκή): ολοκλήρωση του εγγράφου σας μετατρέποντας τα ημιδιαφανή σχήματα απόκρυψης σε αδιαφανή λευκά σχήματα και εξαγωγή ως εικονοστοιχεία στο αρχείο PDF.

Εικονίδιο άμεσης εξαγωγή  σε PDF

Άμεση εξαγωγή σε PDF: Κάνει αντίγραφο σε απόκρυψη του εγγράφου σε PDF να μοιραστεί ως αντίγραφο κατά λέξη για αναθεώρηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!