Κώδικας QR και γραμμικός κώδικας

Δημιουργία γραμμικών και μητρικών κωδίκων για οποιοδήποτε κείμενο ή διεύθυνση URL.

Η δυνατότητα δημιουργίας κώδικα γρήγορης απόκρισης (QR) και γραμμικού κώδικα σάς επιτρέπει να κωδικοποιήσετε οποιαδήποτε συμβολοσειρά κειμένου ή διεύθυνση URL ως γραμμικό κώδικα ή κώδικα QR και να την εισαγάγετε ως γραφικό αντικείμενο σε ένα έγγραφο για σάρωση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE - QR και γραμμικός κώδικας.


URL ή κείμενο

Το κείμενο από το οποίο δημιουργείται ο κώδικας.

Διόρθωση σφάλματος

Η τιμή διόρθωσης σφάλματος για τον κωδικό QR που πρόκειται να δημιουργηθεί. Η διόρθωση σφάλματος κωδικού QR είναι ένα μέτρο που βοηθά κωδικό QR να ανακτηθεί εάν υποστεί βλάβη.

Υπάρχουν τέσσερις τυπικές τιμές διόρθωσης σφάλματος.

Περιθώριο

Το πλάτος του περιθωρίου που περιβάλλει τον κώδικα.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω κωδικός QR δημιουργήθηκε για το κείμενο www.libreoffice.org:

Παράδειγμα κώδικα QR

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!