Γρηγορότερη εκτύπωση με μειωμένα δεδομένα

Μπορείτε να αποφασίσετε να μειώσετε τα απαραίτητα δεδομένα του εγγράφου σας για εκτύπωση. Οι ρυθμίσεις μπορούν να οριστούν διαφορετικά για απευθείας εκτύπωση στον εκτυπωτή ή για εκτύπωση σε αρχείο.

  1. Επιλέξτε - LibreOffice - Εκτύπωση.

  2. Κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές ρυθμίσεων που ακολουθούν:

    Εκτυπωτής- για να ορίσετε επιλογές για μείωση των δεδομένων ενώ εκτυπώνονται απευθείας σε έναν εκτυπωτή

    Εκτύπωση σε αρχείο - για να ορίσετε επιλογές για μείωση δεδομένων ενώ εκτυπώνονται σε ένα αρχείο

  3. Επιλέξτε οποιονδήποτε συνδυασμό από τις τέσσερις επιλογές, και κάντε κλικ στο OK.

    Όλα τα έγγραφα που τυπώνονται από τώρα και στο εξής θα χρησιμοποιούν τις αλλαγμένες επιλογές.

  4. Εκτυπώστε το έγγραφό σας.

Μπορείτε να μειώσετε τα δεδομένα για τη διαφάνεια, για τις διαβαθμίσεις, ή για τα bitmaps. Όταν μειώνετε τα δεδομένα, σε πολλούς εκτυπωτές δεν θα δείτε μια μείωση της ποιότητας εκτύπωσης. Αλλά ο χρόνος εκτύπωσης είναι ουσιαστικά πιο σύντομος, και όταν τυπώνετε σε ένα αρχείο, το μέγεθος αρχείων είναι πολύ μικρότερο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!