Ασπρόμαυρη εκτύπωση

Ασπρόμαυρη εκτύπωση κειμένου και εικόνων

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση. Η καρτέλα Γενικά του διαλόγου ανοίγει.

 2. Κάντε κλικ στις Ιδιότητες. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων του εκτυπωτή σας.

 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή ασπρόμαυρης εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του εκτυπωτή σας.

 4. Επιβεβαιώστε το διάλογο Ιδιότητες και κλικ στο Εκτύπωση.

  Το τρέχον έγγραφο θα εκτυπωθεί ασπρόμαυρο.

Ασπρόμαυρη εκτύπωση στο LibreOffice Impress και στο LibreOffice Draw

 1. Επιλέξτε - LibreOffice Impress ή - LibreOffice Draw, όπως ταιριάζει.

 2. Μετά επιλέξτε Εκτύπωση.

 3. Στη Ποιότητα, επιλέξτε είτε Διαβάθμιση του γκρι είτε Ασπρόμαυρο και επιλέξτε OK.

  Εάν οποιαδήποτε από τις δύο επιλογές επιλεγεί, όλες οι παρουσιάσεις ή σχέδια θα τυπωθούν χωρίς χρώμα. Εάν θέλετε μόνο να εκτυπώσετε σε μαύρο για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης, διαλέξτε την επιλογή στο Αρχείο - Εκτύπωση - LibreOffice Draw/Impress.

  Η Κλίμακα του γκρίζου μετατρέπει όλα τα χρώματα σε έως 256 διαβαθμίσεις από μαύρο σε λευκό. Όλο το κείμενο θα εκτυπωθεί σε μαύρο χρώμα. Ένα παρασκήνιο που ορίζεται από Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Παρασκήνιο δεν θα εκτυπωθεί.

  Το Ασπρόμαυρο μετατρέπει όλα τα χρώματα στις δύο τιμές μαύρο και άσπρο. Όλα τα περιγράμματα γύρω από τα αντικείμενα είναι τυπωμένα μαύρα. Όλο το κείμενο θα εκτυπωθεί σε μαύρο χρώμα. Ένα παρασκήνιο που ορίζεται από Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Παρασκήνιο δεν θα εκτυπωθεί.

Εκτύπωση μόνο ασπρόμαυρου κειμένου

Στο LibreOffice Writer μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε κείμενο, το οποίο έχει έγχρωμη μορφοποίηση, ως ασπρόμαυρο. Μπορείτε να καθορίσετε αυτή την επιλογή για όλα τα έγγραφα κειμένου τα οποία θα εκτυπωθούν στη συνέχεια, ή μόνο για τη διαδικασία εκτύπωσης του τρέχοντος εγγράφου κειμένου.

Εκτύπωση όλων των εγγράφων κειμένου ασπρόμαυρα

 1. Επιλέξτε - LibreOffice Writer, ή - LibreOffice Writer/Ιστός.

 2. Μετά επιλέξτε Εκτύπωση.

 3. Στα Περιεχόμενα, επιλέγετε την Εκτύπωση σε μαύρο και κάντε κλικ στο OK.

  Όλα τα έγγραφα κειμένου ή τα έγγραφα HTML θα εκτυπώνονται με μαύρο κείμενο.

Εκτύπωση του τρέχοντος εγγράφου κειμένου ως ασπρόμαυρου κειμένου

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση. Έπειτα κλικ στην καρτέλα LibreOffice Writer.

 2. Επιλέξτε Εκτύπωση κειμένου σε μαύρο και κλικ στο Εκτύπωση.

Παράθυρα διαλόγου εκτύπωσης

διάλογος

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!