Επικόλληση περιεχομένων σε ειδικές μορφοποιήσεις

Περιεχόμενα αποθηκευμένα στο πρόχειρο μπορούν να επικολληθούν στο έγγραφό σας κάνοντας χρήση διαφορετικών μορφοποιήσεων. Στο LibreOffice μπορείτε να επιλέξτε πως να επικολλάτε τα περιεχόμενα κάνοντας χρήση ενός παραθύρου διαλόγου ή ενός συμβόλου drop-down.

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τα περιεχόμενα του πρόχειρου.

Σε έγγραφα κειμένου Writer, μπορείτε να πατήσετε +Shift+V για επικόλληση των περιεχομένων του προχείρου ως αμορφοποίητο κείμενο.

Επικόλληση περιεχομένων προχείρου χρησιμοποιώντας το μενού σύμβολο

  1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Επικόλληση στη βασική γραμμή εργαλείων για να ανοίξετε το μενού.

  2. Επιλέξτε μια από τις επιλογές.

Αν δεν σας αρέσει το αποτέλεσμα, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναίρεση και τότε επικολλήστε ξανά με άλλη επιλογή.

Επικόλληση περιεχομένων προχείρου χρησιμοποιώντας ένα παράθυρο διαλόγου

  1. Επιλέξτε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση.

  2. Διαλέξτε μία από τις επιλογές και κάντε κλικ στο OK.

Αν είστε σε υπολογιστικό φύλλο και τα περιεχόμενα του προχείρου είναι κελιά υπολογιστικού φύλλου, τότε ένα διαφορετικό παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση εμφανίζεται. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση για να αντιγράψετε βασικές ή προχωρημένες επιλογές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!