Φόρτωση παλετών χρώματος, διαβάθμισης και σκίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επεκτάσεις του LibreOffice για να προσθέσετε παλέτες χρωμάτων, καταλόγους διαβαθμίσεων ή καταλόγους μοτίβων σκίασης.

Για να φορτώσετε μια παλέτα χρωμάτων:

Απευθείας από τη διαχείριση επεκτάσεων

Εάν έχετε μια προσαρμοσμένη παλέτα διαθέσιμη ως επέκταση, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση επεκτάσεων για να φορτώσετε την παλέτα στο LibreOffice:

 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση επεκτάσεων.

 2. Πατήστε το Προσθήκη

 3. Επιλέξτε το αρχείο επέκτασης (συνήθως ένα αρχείο με επέκταση αρχείου oxt)

 4. Πατήστε το Εντάξει. Θα σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε το LibreOffice.

Από το πλαίσιο διαλόγου Περιοχή

Η φόρτωση παλετών χρωμάτων από το πλαίσιο διαλόγου Περιοχή φέρνει ένα παράθυρο διαλόγου με όλες τις διαθέσιμες παλέτες χρωμάτων στον ιστότοπο της επέκτασης του LibreOffice.

 1. Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα Χρώματα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Προσθήκη παλέτας χρωμάτων μέσω επεκτάσεων. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου με όλες τις διαθέσιμες παλέτες χρωμάτων στον ιστότοπο επέκτασης του LibreOffice.

 3. Εντοπίστε τον κατάλογο χρωμάτων που θέλετε να φορτώσετε και, στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή Εγκατάσταση.

 4. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Επέκταση. Θα σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε το LibreOffice.

Σχετικά με τις προεπιλεγμένες παλέτες χρωμάτων:

Ο κατάλογος χρωμάτων freieFarbe HLC βασίζεται στο μοντέλο CIELAB και είναι βελτιστοποιημένος για επαγγελματική εκτύπωση CMYK.

Τα χρώματα στις παλέτες Συμβατότητας και HTML έχουν βελτιστοποιηθεί για οθόνες με ανάλυση 256 χρωμάτων.

Οι παλέτες "LibreOffice" και "Material (Υλικό)" περιέχουν τις επίσημες παλέτες του LibreOffice και του Material Design αντίστοιχα.

Η "τονική" παλέτα παρέχει ένα σύνολο χρωμάτων οργανωμένα με αντίθεση φωτεινότητας που λειτουργούν σε διαφορετικό υλικό.

Για να φορτώσετε μια παλέτα διαβάθμισης και σκίασης:

Απευθείας από τη διαχείριση επεκτάσεων

Εάν έχετε μια προσαρμοσμένη παλέτα διαθέσιμη ως επέκταση, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση επεκτάσεων για να φορτώσετε την παλέτα στο LibreOffice:

 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση επεκτάσεων.

 2. Πατήστε το Προσθήκη

 3. Επιλέξτε το αρχείο επέκτασης (συνήθως ένα αρχείο με επέκταση αρχείου oxt)

 4. Πατήστε το Εντάξει. Θα σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε το LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!