Αντιγραφή μορφοποίησης με το εργαλείο κλωνοποίησης μορφοποίησης

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Μορφοποίηση κλώνου για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση από μια επιλογή κειμένου ή από ένα αντικείμενο και να εφαρμόστε τη μορφοποίηση σε μια άλλη επιλογή κειμένου ή αντικείμενο.

  1. Επιλέξτε το κείμενο ή αντικείμενο του οποίου τη μορφοποίηση θέλετε να αντιγράψετε.

  2. Στο Τυπική γραμμή, πατήστε στο εικονίδιο Μορφοποίηση κλώνου. Ο δρομέας του ποντικιού θα αλλάξει σε κάδο βαφής.

  3. Επιλογή ή κλικ στο κείμενο ή αντικείμενο στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

tip

Εάν θέλετε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση σε περισσότερες από μία επιλογές, διπλοπατήστε στο εικονίδιο Μορφοποίηση κλώνου εικονίδιο. Αφού εφαρμόσετε όλη τη μορφοποίηση, ξαναπατήστε το εικονίδιο.


Από προεπιλογή μόνο ο μορφοποιημένος χαρακτήρας αντιγράφεται· για συμπερίληψη μορφοποίησης παραγράφου, κρατήστε πατημένο όταν πατάτε. Για αντιγραφή μόνο της μορφοποίησης παραγράφου, κρατήστε πατημένο +Shift όταν πατάτε.

warning

Στο Calc, το εργαλείο μορφοποίησης κλώνων αντιγράφει μόνο τη μορφοποίηση που εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Μορφή - Κελιά ή άλλες ισοδύναμες μεθόδους. Επομένως, οποιαδήποτε μορφοποίηση εφαρμόζεται απευθείας σε χαρακτήρες επιλέγοντας κείμενο μέσα σε ένα κελί και μετά πηγαίνοντας στο παράθυρο διαλόγου Μορφή - Χαρακτήρας δεν θα αντιγραφεί χρησιμοποιώντας το εργαλείο Μορφοποίηση κλώνου.


Οι μορφοποιήσεις παραγράφου είναι οι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε όλη την παράγραφο. Οι μορφοποιήσεις χαρακτήρα είναι αυτές που εφαρμόζονται σε τμήμα παραγράφου. Για παράδειγμα, αν εφαρμόσετε την έντονη μορφοποίηση σε μια ολόκληρη παράγραφο η έντονη μορφοποίηση είναι μια μορφοποίηση παραγράφου. Έπειτα αν αναιρέσετε τα έντονα σε τμήμα αυτής της παραγράφου, η έντονη μορφοποίηση είναι ακόμα μια μορφοποίηση παραγράφου αλλά το τμήμα που ακυρώσατε τα έντονα έχει μια μορφοποίηση "μη έντονου" χαρακτήρα.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις ιδιότητες μορφοποίησης που το εργαλείο Κλωνοποίηση μορφοποίησης μπορεί να αντιγράψει:

Τύπος επιλογής

Σχόλιο

Δεν έχει επιλεχθεί κάτι, αλλά ο δείκτης είναι μέσα σε κείμενο

Αντιγράφει τη μορφοποίηση της τρέχουσας παραγράφου και τη μορφοποίηση χαρακτήρα του επόμενου χαρακτήρα στην κατεύθυνση ροής κειμένου.

Το κείμενο είναι επιλεγμένο

Αντιγράφει τη μορφοποίηση του τελευταίου επιλεγμένου χαρακτήρα και της παραγράφου που περιέχει τον χαρακτήρα.

Το πλαίσιο είναι επιλεγμένο

Αντιγράφει τα γνωρίσματα πλαισίου που ορίζονται στον διάλογο Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες. Τα περιεχόμενα, μέγεθος, θέση, σύνδεση, υπερσύνδεσμοι και μακροεντολές στο πλαίσιο δεν αντιγράφονται.

Το αντικείμενο είναι επιλεγμένο

Αντιγράφει τη μορφοποίηση αντικειμένου που ορίζεται στους διαλόγους Μορφή - Γραφικά ή Μορφή - Αντικείμενο σχεδίασης. Τα περιεχόμενα, μέγεθος, θέση, υπερσύνδεσμοι και μακροεντολές στο αντικείμενο δεν αντιγράφονται.

Το πεδίο ελέγχου φόρμας είναι επιλεγμένο

Μη υποστηριζόμενο

Το αντικείμενο σχεδίασης είναι επιλεγμένο

Αντιγράφει όλες τις ιδιότητες μορφοποίησης. Στο Impress και Draw, αντιγράφονται επίσης τα περιεχόμενα κειμένου του αντικειμένου.

Το κείμενο στα κελιά Calc επιλέγεται

Μη υποστηριζόμενο

Πίνακες η κελιά του Word είναι επιλεγμένα

Αντιγράφει τη μορφοποίηση που ορίζεται σε πίνακα, ροή κειμένου, περιθώρια και καρτέλα παρασκηνίου στο διάλογο Μορφή - Πίνακας. Η μορφοποίηση παραγράφου και χαρακτήρα επίσης αντιγράφεται.

Πίνακες του Calc είναι επιλεγμένοι

Αντιγράφει τη μορφοποίηση κελιών που καθορίζεται χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Μορφή - Κελιά.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!