Επιλογή της μέγιστης εκτυπώσιμης περιοχής σε μια σελίδα

Δεν έχουν όλοι οι εκτυπωτές δυνατότητα εκτύπωσης του χαρτιού μέχρι και τα άκρα του. Οι περισσότεροι αφήνουν ένα μη εκτυπώσιμο περιθώριο.

Το LibreOffice παρέχει μια ημι-αυτόματη λειτουργία, η οποία σας διευκολύνει να εκτυπώνετε όσο το δυνατό πιο κοντά στις άκρες του χαρτιού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!