Κρυπτογράφηση εγγράφων με OpenPGP

Το LibreOffice μπορεί να κρυπτογραφήσει έγγραφα χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία δημοσίου κλειδίου OpenPGP. Το έγγραφο κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας συμμετρικό αλγόριθμο κρυπτογράφησης.

note

Η υπογραφή GPG λειτουργεί μόνο για έγγραφα ODF.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε μενού Αρχείο - Αποθήκευση ως, επιλέξτε Κρυπτογράφηση με κλειδί GPG, πατήστε Αποθήκευση.


Το LibreOffice μπορεί να κρυπτογραφήσει εμπιστευτικά έγγραφα χρησιμοποιώντας OpenPGP. Το έγγραφο κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας συμμετρικό αλγόριθμο κρυπτογράφησης, που απαιτεί συμμετρικό κλειδί. Κάθε συμμετρικό κλειδί χρησιμοποιείται μόνο μια φορά και ονομάζεται επίσης κλειδί λειτουργίας. Το έγγραφο και το κλειδί λειτουργίας του αποστέλλονται στον παραλήπτη. Το κλειδί λειτουργίας πρέπει να αποσταλεί στους παραλήπτες έτσι ώστε να ξέρουν πώς θα αποκρυπτογραφήσουν το έγγραφο, αλλά για να το προστατέψουν κατά τη μετάδοση κρυπτογραφείται με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη. Μόνο το ιδιωτικό κλειδί που ανήκει στον παραλήπτη μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το κλειδί λειτουργίας.

Το LibreOffice χρησιμοποιεί το εγκατεστημένο λογισμικό του OpenPGP στον υπολογιστή σας. Εάν δεν είναι διαθέσιμο το λογισμικό OpenPGP πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα κατάλληλο λογισμικό για το λειτουργικό σας σύστημα, πιθανόν από τον χώρο αποθήκευσης της εφαρμογής σας ή το κανάλι διανομής λογισμικού.

Ιδού μερικές εξωτερικές εφαρμογές GPG που είναι γνωστό ότι δουλεύουν με το LibreOffice:

Πρέπει να καθορίσετε ένα προσωπικό ζευγάρι κλειδιών κρυπτογράφησης με την εφαρμογή OpenPGP. Δείτε το εγκατεστημένο λογισμικό OpenPGP στο πώς θα δημιουργήσετε ζευγάρι κλειδιών, είναι συνήθως το πρώτο βήμα για εκτέλεση μετά την εγκατάσταση του λογισμικού.

Ρύθμιση κρυπτογράφησης του LibreOffice

Ορίστε το αγαπημένο δημόσιο κλειδί για την κρυπτογράφηση OpenPGP και την ψηφιακή υπογραφή. Αυτά τα αγαπημένα κλειδιά θα είναι προεπιλεγμένα στον διάλογο επιλογής κλειδιού κάθε φορά που υπογράφετε ή κρυπτογραφείτε έγγραφα, έτσι δεν χρειάζεται να το επιλέγετε ο ίδιος όταν υπογράφετε με συγκεκριμένο κλειδί συχνά.

Επιλέξτε το μενού - Δεδομένα χρήστη. Στην περιοχή Κρυπτογράφηση:

Κλειδί υπογραφής OpenPGP

Επιλέξτε το κλειδί OpenPGP από τον πτυσσόμενο κατάλογο για υπογραφή εγγράφων ODF.

Κλειδί κρυπτογράφησης OpenPGP

Επιλέξτε το κλειδί σας OpenPGP από τον πτυσσόμενο κατάλογο κρυπτογράφησης εγγράφων ODF.

Κατά την κρυπτογράφηση εγγράφων, να κρυπτογραφείτε πάντα για τον εαυτό σας

Σημειώστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να κρυπτογραφήσετε επίσης το αρχείο με το δημόσιο κλειδί σας, έτσι μπορείτε να ανοίξετε το έγγραφο με το ιδιωτικό κλειδί σας.

warning

Διατήρηση αυτής της επιλογής επιλεγμένης, εάν κάποτε θελήσετε να μπορείτε να αποκρυπτογραφήσετε έγγραφα που έχετε κρυπτογραφήσει για άλλα άτομα.


Κρυπτογράφηση εγγράφων

Η κρυπτογράφηση OpenPGP απαιτεί τη χρήση του δημόσιου κλειδιού του παραλήπτη και αυτό το κλειδί πρέπει να είναι διαθέσιμο στην αποθηκευμένη αλυσίδα κλειδιών OpenPGP στον υπολογιστή σας. Για να κρυπτογραφήσετε έγγραφα:

  1. Επιλέξτε Αρχείο – Αποθήκευση ως,

  2. Εισάγετε όνομα για το αρχείο.

  3. Σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση με κλειδί GPG.

  4. Πατήστε Αποθήκευση. Το LibreOffice ανοίγει τον διάλογο επιλογής δημοσίου κλειδιού OpenPGP.

  5. Επιλέξτε το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη. Μπορείτε να επιλέξετε πολλά κλειδιά ταυτόχρονα.

  6. Πατήστε Εντάξει για να κλείσετε τον διάλογο και να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Το αρχείο αποθηκεύεται κρυπτογραφημένο με τα επιλεγμένα δημόσια κλειδιά.

warning

Μόνο το ιδιωτικό κλειδί που ανήκει στον παραλήπτη μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το έγγραφο, εκτός και το κρυπτογραφήσετε επίσης για τον εαυτό σας.


Αποκρυπτογράφηση εγγράφων

Μπορείτε να αποκρυπτογραφήσετε μόνο τα έγγραφα που έχουν κρυπτογραφηθεί με το δημόσιο κλειδί σας. Για να αποκρυπτογραφήσετε έγγραφα:

  1. Ανοίξτε το έγγραφο. Εμφανίζεται προτροπή εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.

  2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του ιδιωτικού κλειδιού OpenPGP. Το έγγραφο αποκρυπτογραφείται και τα περιεχόμενα είναι διαθέσιμα.

Διαφορά μεταξύ κρυπτογράφησης εγγράφου με OpenPGP και αποθήκευσης με κωδικό πρόσβασης

Και οι δύο εντολές αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα, αλλά με διαφορετικούς τρόπους.

Όταν αποθηκεύετε έγγραφο με κωδικό πρόσβασης, πρέπει να θυμόσαστε τον εισαχθέντα κωδικό πρόσβασης για να ανοίξετε το έγγραφο αργότερα. Οποιοσδήποτε άλλος χρειάζεται να ανοίξει το έγγραφο πρέπει να ξέρει επίσης τον χρησιμοποιούμενο κωδικό πρόσβασης κατά την αποθήκευση. Συνεπώς, ο κωδικός πρόσβασης της αποθήκευσης πρέπει να μεταφερθεί για να είναι γνωστός από τους άλλους χρήστες.

Τα κρυπτογραφημένα αρχεία με αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασης δεν μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν εκτός και δοθεί ο αποθηκευμένος κωδικός πρόσβασης.

Με την κρυπτογράφηση OpenPGP, ορίζετε το σύνολο των χρηστών που μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν το έγγραφο και δεν χρειάζεται να στείλετε τους κωδικούς πρόσβασης μέσω καναλιών των οποίων η ασφάλεια είναι άγνωστη. Επιπλέον, η εφαρμογή OpenPGP διαχειρίζεται την αλυσίδα δημοσίων κλειδιών πιο αποτελεσματικά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!