Εμφάνιση ταμπλό περιήγησης της Βοήθειας

Στο παράθυρο της Βοήθειας, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το ταμπλό περιήγησης, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Icon

Στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου της Βοήθειας, κάντε κλικ στο αριστερό εικονίδιο για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το ταμπλό περιήγησης.

Tο παράθυρο βοήθειας του LibreOffice

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!