Περιήγηση σύνοψης εγγράφου

Όλα τα περιεχόμενα του παραθύρου Πλοήγηση αναφέρονται εδώ ως "κατηγορίες", είτε επικεφαλίδες, φύλλα, πίνακες, πλαίσια, γραφικά, αντικείμενα OLE, ενότητες, υπερσύνδεσμοι, αναφορές, ευρετήρια, σχόλια, ή αντικείμενα σχεδίασης.

Η Πλοήγηση εμφανίζει τύπους αντικειμένων που περιέχονται σε έγγραφο. Εάν εμφανιστεί σύμβολο συν δίπλα σε κατηγορία, αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον ένα αντικείμενο αυτού του είδους υπάρχει. Εάν αφήσετε τον δείκτη του ποντικιού στο όνομα της κατηγορίας, εμφανίζεται ο αριθμός των αντικειμένων σε επεκταμένη συμβουλή.

Ανοίξτε μια κατηγορία πατώντας το σύμβολο συν. Εάν θέλετε να προβάλετε μόνο τις καταχωρήσεις σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία και πατήστε το εικονίδιο Προβολή πλοήγησης περιεχομένου. Μέχρι να ξαναπατήσετε το εικονίδιο, θα εμφανίζονται μόνο τα αντικείμενα αυτής της κατηγορίας.

Μπορείτε να αγκυρώσετε την περιήγηση σε οποιοδήποτε περίγραμμα εγγράφου ή να το μετατρέψετε πάλι σε ελεύθερο παράθυρο (κάντε διπλό κλικ στη γκρίζα περιοχή). Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της περιήγησης όταν είναι ελεύθερο παράθυρο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!