Περιήγηση σύνοψης εγγράφου

Όλα τα περιεχόμενα του παραθύρου Πλοήγηση αναφέρονται εδώ ως "κατηγορίες", είτε επικεφαλίδες, φύλλα, πίνακες, πλαίσια, γραφικά, αντικείμενα OLE, ενότητες, υπερσύνδεσμοι, αναφορές, ευρετήρια, σχόλια, ή αντικείμενα σχεδίασης.

Η Πλοήγηση εμφανίζει τύπους αντικειμένων που περιέχονται σε έγγραφο. Εάν εμφανιστεί σύμβολο συν δίπλα σε κατηγορία, αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον ένα αντικείμενο αυτού του είδους υπάρχει. Εάν αφήσετε τον δείκτη του ποντικιού στο όνομα της κατηγορίας, εμφανίζεται ο αριθμός των αντικειμένων σε επεκταμένη συμβουλή.

Ανοίξτε μια κατηγορία κάνοντας κλικ στο σύμβολο συν. Εάν θέλετε μόνο να εμφανίζονται οι καταχωρήσεις μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, επιλέξτε την κατηγορία και κάντε κλικ στο εικονίδιο Προβολή περιεχομένου. Μέχρι να κάνετε ξανά κλικ στο εικονίδιο, θα εμφανίζονται μόνο τα αντικείμενα αυτής της κατηγορίας.

Μπορείτε να αγκυρώσετε την περιήγηση σε οποιοδήποτε περίγραμμα εγγράφου ή να το μετατρέψετε πάλι σε ελεύθερο παράθυρο (κάντε διπλό κλικ στη γκρίζα περιοχή). Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της περιήγησης όταν είναι ελεύθερο παράθυρο.

Περιήγηση σε αντικείμενα γρήγορης πρόσβασης

Μετακίνηση και απόθεση μέσα σε ένα έγγραφο LibreOffice

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!