Αλλαγή συσχετισμών των τύπων εγγράφων Microsoft Office

Για να αλλάξετε το συσχετισμό επεκτάσεων ονομάτων αρχείων του Microsoft Office για να ανοίγετε τα αρχεία είτε στο LibreOffice είτε στο Microsoft Office, χρησιμοποιώντας Microsoft Windows:

  1. Στο αρχείο του Windows Explorer, δεξιοπατήστε ένα αρχείο του τύπου που θέλετε να αναθέσετε σε άλλη εφαρμογή.

  2. Στο μενού περιεχομένων, επιλέξτε Άνοιγμα με - Επιλέξτε μια άλλη εφαρμογή.

  3. Στον κατάλογο των εφαρμογών που εμφανίζεται, επιλέξτε το πρόγραμμα με το οποίο επιθυμείτε να ανοίγετε τον τρέχοντα τύπο αρχείων. Βεβαιωθείτε ότι το "Να χρησιμοποιείται πάντα αυτή η εφαρμογή" είναι επιλεγμένο.

    Αν αυτά τα βήματα δεν εφαρμόζονται στη έκδοση των Microsoft Windows που έχετε, αναζητείστε στην βοήθεια των Microsoft Windows για οδηγίες αλλαγής συσχετισμού αρχείων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!