Σύγκριση όρων Microsoft Office και LibreOffice

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του Microsoft Office και των ισοδυνάμων του στο LibreOffice.

Microsoft Office XP

LibreOffice

Αυτόματα σχήματα

Συλλογή αντικειμένων
Τα σχήματα είναι στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση (menu Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Σχεδίαση)

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων

πεζά-κεφαλαία/χαρακτήρες

Κλικ και πληκτρολόγηση

Άμεσος δρομέας

Σύγκριση και συγχώνευση εγγράφων

Σύγκριση

Χάρτης εγγράφου

Περιήγηση

Έλεγχος τύπου

Ανιχνευτής

Αλλαγές γραμμών και σελίδας

Ροή κειμένου

Διαμόρφωση σελίδας

Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας

Ως αναφορά τα υπολογιστικά φύλλα δείτε επίσης και Προβολή - Προεπισκόπηση αλλαγής σελίδας

Σήμανση

Παρακολούθηση αλλαγών - Εμφάνιση

Ανανέωση δεδομένων (στο Excel)

Ανανέωση περιοχής

Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση

Αυτόματη διόρθωση

Εμφάνιση/Απόκρυψη

Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες, Κρυφές παράγραφοι

Ορθογραφία και γραμματική

Ορθογραφικός έλεγχος

Παρακολούθηση αλλαγών

Αλλαγές - Καταγραφή

Επικύρωση

Εγκυρότητα

Workbook

Υπολογιστικό φύλλο

Worksheet

Φύλλο

Κοινόχρηστα Workbooks

Συνεργασία


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!