Επιλογή μονάδων μέτρησης

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεμονωμένες μονάδες μέτρησης για έγγραφα των LibreOffice Writer, LibreOffice Writer/Web, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress και LibreOffice Draw.

  1. Ανοίξτε ένα τύπο εγγράφου για το οποίο θέλετε να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης.

  2. Επιλέξτε .

  3. Στο αριστερό ταμπλό του παραθύρου διαλόγου, κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή για την οποία θέλετε να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης.

    Κάντε διπλό κλικ στο LibreOffice Writer αν θέλετε να επιλέξετε τις μονάδες μέτρησης για έγγραφα κειμένου.

  4. Κάντε κλικ στο Γενικά.

  5. Στην σελίδα καρτέλας Γενικά, επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου πατώντας το OK.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!