Γενικές οδηγίες για το LibreOffice

Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφων και προτύπων

Πρώτα βήματα

Χρήση Microsoft Office και LibreOffice

Απενεργοποίηση αυτόματης αναγνώρισης URL

Αλλαγή τίτλου ενός εγγράφου

Αυτόματη αποθήκευση εγγράφων

Άνοιγμα εγγράφων

Άνοιγμα και αποθήκευση αρχείων σε απομακρυσμένους διακομιστές

Αλλαγή του καταλόγου εργασίας σας

Αποθήκευση εγγράφων

Ταξινόμηση εγγράφων

Συνεργασία

Αποθήκευση εγγράφων σε άλλες μορφές

Άνοιγμα εγγράφων αποθηκευμένων σε άλλες μορφές

Προβολή ιδιοτήτων αρχείου

Σχετικοί και απόλυτοι σύνδεσμοι

Προστασία περιεχομένων στο LibreOffice

Δημιουργία και εκτύπωση ετικετών και επαγγελματικών καρτών

Εκτύπωση ετικετών διευθύνσεων

Χρήση παραθύρων, μενού και εικονιδίων

Χρήση μενού περιβάλλοντος

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των εκτεταμένων συμβουλών βοήθειας

Απενεργοποίηση αυτόματης αναγνώρισης URL

Εμφάνιση, αγκύρωση και απόκρυψη παραθύρων

Προσθήκη πεδίων επιλογών σε γραμμές εργαλείων

Χρήση γραμμών εργαλείων

Περιήγηση σε αντικείμενα γρήγορης πρόσβασης

Περιήγηση σύνοψης εγγράφου

Προσιτότητα

Προσιτότητα στο LibreOffice

Συντομεύσεις (LibreOffice Προσιτότητα)

Αντιγραφή δεδομένων μέσω μεταφοράς και απόθεσης ή των εντολών μενού

Μετακίνηση και απόθεση μέσα σε ένα έγγραφο LibreOffice

Μετακίνηση και απόθεση με την προβολή προέλευσης δεδομένων

Εισαγωγή αντικειμένων από τη Συλλογή

Αντιγραφή γραφικών από τη Συλλογή

Προσθήκη γραφικών στη συλλογή

Αντιγραφή γραφικών μεταξύ εγγράφων

Αντιγραφή αντικειμένων σχεδίασης σε άλλα έγγραφα

Αντιγραφή περιοχών υπολογιστικού φύλλου σε κείμενο εγγράφου

Εισαγωγή δεδομένων από υπολογιστικά φύλλα

Εισαγωγή δεδομένων από έγγραφα κειμένου

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Προελεύσεις δεδομένων

Εργασία με βάσεις δεδομένων στο LibreOffice

Οδηγός πίνακα

Οδηγός ερωτημάτων

Αυτόματος πιλότος φορμών

Αυτόματος οδηγός

Σύνοψη βάσης δεδομένων

Δήλωση ενός βιβλίου διευθύνσεων

Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων στο Base

Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων σε μορφή κειμένου

Εκτέλεση εντολών SQL

Αναζήτηση σε πίνακες και έγγραφα φόρμας

Αναζήτηση με ένα φίλτρο φόρμας

Σχεδίαση πίνακα

Προσθήκη κουμπιού εντολής σε έγγραφο

Χρήση και επεξεργασία αναφορών βάσης δεδομένων

Καταγραφή αλλαγών (Σήμανση αναθεώρησης)

Καταγραφή και εμφάνιση αλλαγών

Αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών

Σύγκριση εκδόσεων ενός εγγράφου

Συγχώνευση εκδόσεων

Καταγραφή αλλαγών

Προστασία αλλαγών

Διαχείριση αναθεωρήσεων

Ρύθμιση και τροποποίηση του LibreOffice

Προσαρμογή LibreOffice

Προσθήκη πεδίων επιλογών σε γραμμές εργαλείων

Αποστολή φαξ και ρύθμιση του LibreOffice για φαξ

Αλλαγή μεγέθους εικονιδίου

Επιλογή μονάδων μέτρησης

Δημιουργία και αλλαγή προεπιλεγμένων και προσαρμοσμένων προτύπων

Αλλαγή χρώματος του κειμένου

Εναλλαγή μεταξύ κατάστασης εισαγωγής ή αντικατάστασης

Διαγράμματα

Εισαγωγή διαγραμμάτων

Επεξεργασία τίτλων διαγραμμάτων

Επεξεργασία αξόνων διαγράμματος

Προσθήκη υφής σε ράβδους διαγράμματος

Επεξεργασία υπομνημάτων διαγράμματος

Διάφορα

Γενική ορολογία

Ορολογία Διαδικτύου

Γλώσσες που χρησιμοποιούν περίπλοκες διατάξεις κειμένου

Εισαγωγή, Επεξεργασία, Αποθήκευση εικόνων ψηφιογραφίας (Bitmaps)

Εργασία με ομάδες

Γρηγορότερη εκτύπωση με μειωμένα δεδομένα

Εμφάνιση ταμπλό περιήγησης της Βοήθειας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των εκτεταμένων συμβουλών βοήθειας

Αποθήκευση εγγράφων σε άλλες μορφές

Άνοιγμα εγγράφων αποθηκευμένων σε άλλες μορφές

Αποστολή εγγράφων ως ηλ. ταχυδρομείο

Επικόλληση περιεχομένων σε ειδικές μορφοποιήσεις

Αντιγραφή μορφοποίησης με το εργαλείο κλωνοποίησης μορφοποίησης

Fontwork για γραφική τέχνη κειμένου

Προστασία περιεχομένων στο LibreOffice

Ορισμός γραφικών ή χρωμάτων στο παρασκήνιο σελίδων (υδατογραφία)

Επεξεργασία υπερσυνδέσμων

Εισαγωγή υπερσυνδέσεων

Επεξεργασία γραφικών αντικειμένων

Επιλογή της γλώσσας εγγράφου

Απενεργοποίηση Κουκίδων και Αρίθμησης για μεμονωμένες παραγράφους

Επιλογή της μέγιστης εκτυπώσιμης περιοχής σε μια σελίδα

Ασπρόμαυρη εκτύπωση

Δημιουργία στρογγυλεμένων γωνιών

Προσθήκη επιλέξιμων θερμών σημείων σε εικόνες

Εισαγωγή μη χωριζόμενων διαστημάτων, ενωτικών και ήπιων ενωτικών

Εκδόσεις και αριθμοί δόμησης

Καταγραφή μακροεντολής

Εφαρμογή δεσμών ενεργειών στο LibreOffice

Εργαλείο αναφοράς κατάρρευσης

Ενσωμάτωση νέων στοιχείων UNO

Περί ψηφιακών υπογραφών

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!