Καταγραφή μακροεντολής

Το LibreOffice μπορεί να καταγράψει εκτελούμενες εντολές με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι στο Writer και το Calc

 1. Ανοίξτε το έγγραφο για το οποίο θέλετε να καταγράψετε μια μακροεντολή.

 2. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Καταγραφή μακροεντολής.

  Εικονίδιο σημείωσης

  Εάν το στοιχείο μενού Εργαλεία - Μακροεντολές - Καταγραφή μακροεντολής λείπει, βεβαιωθείτε ότι το γνώρισμα καταγραφής μακροεντολής είναι ενεργό στο - LibreOffice - Προχωρημένα.


  Βλέπετε το μικρό παράθυρο διαλόγου Καταγραφή με μόνο ένα πεδίο επιλογής με όνομα Τέλος καταγραφής.

 3. Πραγματοποιήστε τις ενέργειες στο έγγραφο που θέλετε να καταγραφούν.

  Πατήστε το πλήκτρο διαφυγής για να αποεπιλέξτε ένα αντικείμενο, καθώς η μακροεντολή καταγραφής δεν καταγράφει αυτή την πράξη από το πάτημα του ποντικιού.

 4. Κάντε κλικ στο Τέλος καταγραφής.

  Το παράθυρο διαλόγου Μακροεντολές εμφανίζεται, από όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε και να τρέξετε την μακροεντολή.

  Αν θέλετε να ακυρώσετε την καταγραφή χωρίς αποθήκευση της μακροεντολής, κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής Κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου Καταγραφή.

 5. Για να αποθηκεύσετε την μακροεντολή, πρώτα επιλέξτε το αντικείμενο όπου θέλετε να αποθηκευτεί η μακροεντολή στο πεδίο λίστας Αποθήκευση μακροεντολής σε.

 6. Αν θέλετε η μακροεντολή να αποθηκευτεί σε μια νέα βιβλιοθήκη ή άρθρωμα, κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής Νέα βιβλιοθήκη ή Νέο άρθρωμα και εισάγετε ένα όνομα για την βιβλιοθήκη ή το άρθρωμα.

 7. Εισάγετε ένα όνομα για την νέα μακροεντολή στη πεδίο κειμένου Όνομα μακροεντολής. Μην χρησιμοποιείτε λέξεις-κλειδιά της Basic ως ένα όνομα.

 8. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Περιορισμοί στην καταγραφή μακροεντολών

Οι ακόλουθες ενέργειες δεν καταγράφονται:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!