Παράμετροι φίλτρου Lotus, dBase και Diff

Τα φίλτρα Lotus, dBase και Diff δέχονται μια συμβολοσειρά που περιέχει τον αριθμητικό δείκτη του χρησιμοποιούμενου συνόλου χαρακτήρων για χαρακτήρες ενός byte, δηλαδή 0 για το σύνολο χαρακτήρων συστήματος. Τα αριθμητικά ευρετήρια που έχουν εκχωρηθεί στα σύνολα χαρακτήρων βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα.

Παράδειγμα:

Για την εισαγωγή αρχείου myLotus.wk3 με σύνολο χαρακτήρων DOS/OS2-850/International (Western).

soffice --infilter="Lotus:4" myLotus.wk3

Σύνολο χαρακτήρων

Ευρετήριο

Άγνωστο

0

Windows-1252/WinLatin 1 (Δυτικό)

1

Apple Macintosh (Δυτικό)

2

DOS/OS2-437/US (Δυτικό)

3

DOS/OS2-850/Διεθνές (Δυτικό)

4

DOS/OS2-860/Πορτογαλικό (Δυτικό)

5

DOS/OS2-861/Ισλανδίας (Δυτικό)

6

DOS/OS2-863/Καναδικό-Γαλλικά (Δυτικό)

7

DOS/OS2-865/σκανδιναβικό (Δυτικό)

8

Προεπιλογή συστήματος

9

Σύμβολο

10

ASCII/US (Δυτικό)

11

ISO-8859-1 (Δυτικό)

12

ISO-8859-2 (Κεντρικής Ευρώπης)

13

ISO-8859-3 (Λατινικό 3)

14

ISO-8859-4 (Βαλτικής)

15

ISO-8859-5 (Κυριλικό)

16

ISO-8859-6 (Αραβικό)

17

ISO-8859-7 (Ελληνικό)

18

ISO-8859-8 (Εβραϊκό)

19

ISO-8859-9 (Τουρκικό)

20

ISO-8859-14 (Δυτικό)

21

ISO-8859-15/ΕΥΡΩ (Δυτικό)

22

DOS/OS2-737 (Ελληνικό)

23

DOS/OS2-775 (Βαλτικής)

24

DOS/OS2-852 (Κεντρικής Ευρώπης)

25

DOS/OS2-855 (Κυριλικό)

26

DOS/OS2-857 (Τουρκικό)

27

DOS/OS2-862 (Εβραϊκό)

28

DOS/OS2-864 (Αραβικό)

29

DOS/OS2-866/Ρωσικό (Κυριλλικό)

30

DOS/OS2-869/Σύγχρονα (Ελληνικά)

31

DOS/Windows-874 (Τάι)

32

Windows-1250/WinLatin 2 (Κεντρικής Ευρώπης)

33

Windows-1251 (Κυριλλικό)

34

Windows-1253 (Ελληνικό)

35

Windows-1254 (Τουρκικό)

36

Windows-1255 (Εβραϊκό)

37

Windows-1256 (Αραβικό)

38

Windows-1257 (Βαλτικής)

39

Windows-1258 (Βιετναμέζικο)

40

Apple Macintosh (Αραβικό)

41

Apple Macintosh (Κεντρικής Ευρώπης)

42

Apple Macintosh/Κροατικό (Κεντρικής Ευρώπης)

43

Apple Macintosh (Κυριλλικό)

44

Not supported: Apple Macintosh (Ντεβαναγκάρι)

45

Μη υποστηριζόμενο: Apple Macintosh (Φαρσί)

46

Apple Macintosh (Ελληνικό)

47

Μη υποστηριζόμενο: Apple Macintosh (Γκουτζαράτι)

48

Μη υποστηριζόμενο: Apple Macintosh (Γκουρμούκι)

49

Apple Macintosh (Εβραϊκό)

50

Apple Macintosh/Ισλανδίας (Δυτικό)

51

Apple Macintosh/Ρουμανικό (Κεντρικής Ευρώπης)

52

Apple Macintosh (Τάι)

53

Apple Macintosh (Τουρκικό)

54

Apple Macintosh/Ουκρανικό (Κυριλλικό)

55

Apple Macintosh (Απλοποιημένο κινέζικο)

56

Apple Macintosh (Παραδοσιακό κινέζικο)

57

Apple Macintosh (Ιαπωνικό)

58

Apple Macintosh (Κορεατικό)

59

Windows-932 (Ιαπωνικό)

60

Windows-936 (Απλοποιημένο κινέζικο)

61

Windows-Wansung-949 (Κορεατικό)

62

Windows-950 (Παραδοσιακό κινέζικο)

63

Shift-JIS (Ιαπωνικό)

64

GB-2312 (Απλοποιημένο κινέζικο)

65

GBT-12345 (Παραδοσιακό κινέζικο)

66

GBK/GB-2312-80 (Απλοποιημένο κινέζικο)

67

BIG5 (Παραδοσιακό κινέζικο)

68

EUC-JP (Ιαπωνικό)

69

EUC-CN (Απλοποιημένο κινέζικο)

70

EUC-TW (Παραδοσιακό κινέζικο)

71

ISO-2022-JP (Ιαπωνικό)

72

ISO-2022-CN (Απλοποιημένο κινέζικο)

73

KOI8-R (Κυριλλικό)

74

Unicode (UTF-7)

75

Unicode (UTF-8)

76

ISO-8859-10 (Κεντρικής Ευρώπης)

77

ISO-8859-13 (Κεντρικής Ευρώπης)

78

EUC-KR (Κορεατικό)

79

ISO-2022-KR (Κορεατικό)

80

JIS 0201 (Ιαπωνικό)

81

JIS 0208 (Ιαπωνικό)

82

JIS 0212 (Ιαπωνικό)

83

Windows-Johab-1361 (Κορεατικό)

84

GB-18030 (Απλοποιημένο κινέζικο)

85

BIG5-HKSCS (Απλοποιημένο κινέζικο)

86

TIS 620 (Τάι)

87

KOI8-U (Κυριλλικό)

88

ISCII Ντεβαναγκάρι (Ινδικό)

89

Unicode (Τροποποιημένο UTF-8 Ιάβας)

90

Τυπικό Adobe

91

Σύμβολα Adobe

92

PT 154 (κωδικογραφία των Windows Κυριλλικό Ασιατικό που αναπτύχθηκε σε ParaType)

93

Unicode UCS4

65534

Unicode UCS2

65535


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!