Εφαρμογή τεχνοτροπιών γραμμών χρησιμοποιώντας γραμμές εργαλείων

Η γραμμή εργαλείων Ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης περιέχει εικονίδια και πεδία συνδυασμού για να καθορίσετε διάφορες ιδιότητες γραμμής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!