Ορισμός άκρων γραμμής

Μπορείτε να ορίσετε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο για να εισαχθεί στη λίστα των διαθέσιμων άκρων γραμμής.

  1. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες σχεδίασης για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο σαν άκρο γραμμής.

  2. Επιλέξτε το αντικείμενο και επιλέξτε Μορφή - Γραμμή.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε στο Τεχνοτροπίες βελών.

  4. Κάντε κλικ στο Προσθήκη και δώστε ένα όνομα στη νέα τεχνοτροπία βελών.

  5. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!