Καθορισμός τεχνοτροπιών βέλους

Μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε σχήμα θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τις διαθέσιμες τεχνοτροπίες βέλους. Μόνο η μορφή του σχήματος προστίθεται ως μια μαύρη, γεμάτη αιχμή βέλους.

  1. Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις σχεδίασης για να δημιουργήσετε το σχήμα που θα χρησιμοποιηθεί ως τεχνοτροπία βέλους.

  2. Επιλέξτε το σχήμα και Μορφή - Γραμμή.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε στην καρτέλα Τεχνοτροπίες βέλους.

  4. Κάντε κλικ στο Προσθήκη και δώστε ένα όνομα στη νέα τεχνοτροπία βελών.

  5. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!