Σχεδίαση γραμμών σε κείμενο

Μπορείτε να ενσωματώσετε γραμμές στο κείμενό σας με προσαρμοσμένες γωνίες, πάχος, χρώμα και άλλα χαρακτηριστικά.

Για να ορίσετε τις ιδιότητες γραμμής και κατεύθυνση, χρησιμοποιήστε το αντικείμενο σχεδίασης Γραμμή όπως ακολουθεί:

 1. Εικονίδιο Εμφάνιση συναρτήσεων σχεδίασης

  Στη βασική γραμμή, πατήστε στο εικονίδιο Εμφάνιση συναρτήσεων σχεδίασης για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση

 2. Εικονίδιο γραμμής

  Πατήστε στο εικονίδιο Γραμμή. Ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε σύμβολο σταυρονήματος με μια γραμμή δίπλα του.

  Στο έγγραφό σας, πατήστε όπου πρέπει να αρχίζει η γραμμή. Κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και μετακινήστε το σημείο όπου θέλετε η γραμμή να τελειώνει. Αν κρατάτε επίσης πατημένο το πλήκτρο Shift, μπορείτε να σχεδιάσετε μόνο οριζόντιες, κάθετες και διαγώνιες γραμμές.

 3. Εικονίδιο επιλογής αντικειμένου

  Αφήστε το κουμπί του ποντικιού όταν η γραμμή έχει την επιθυμητή κατεύθυνση και μήκος. Τότε μπορείτε να σχεδιάσετε περισσότερες γραμμές. Τερματίστε αυτή τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο Esc ή πατώντας το εικονίδιο Επιλογή από τη γραμμή Σχέδιο .

Αφού πατήσετε στο εικονίδιο Επιλογή, μπορείτε να επιλέξετε όλες τις γραμμές ταυτόχρονα πατώντας σε κάθε γραμμή, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift. Αυτή η πολλαπλή επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε σε όλα ένα κοινό χρώμα, πάχος ή άλλο χαρακτηριστικό.

 1. Δημιουργήστε μια οριζόντια γραμμή εφαρμόζοντας την προεπιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου Οριζόντια γραμμή. Πατήστε σε μια άδεια παράγραφο και διπλοπατήστε στην τεχνοτροπία Οριζόντια γραμμή στο παράθυρο Τεχνοτροπίες. Εάν η καταχώριση για οριζόντιες γραμμές δεν είναι ορατή στον κατάλογο των τεχνοτροπιών παραγράφου, επιλέξτε "Όλες οι τεχνοτροπίες" στο χαμηλότερο πεδίο καταλόγου.

 2. Μπορείτε να σχεδιάσετε μια γραμμή πάνω, δίπλα ή κάτω μιας παραγράφου σε ένα έγγραφο κειμένου Writer επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος - Περιγράμματα.

Αυτόματες γραμμές στο Writer

 1. Αν ξεκινάτε μια νέα γραμμή σε ένα έγγραφο κειμένου στο Writer πληκτρολογώντας τρεις ενωτικούς χαρακτήρες και πατήσετε το πλήκτρο Enter, οι χαρακτήρες θα απομακρυνθούν και θα εισαχθεί μια γραμμή ως κάτω περίγραμμα στην προηγούμενη παράγραφο.

  Για να δημιουργήσετε μια μεμονωμένη γραμμή, πληκτρολογήστε τρία ή και περισσότερα ενωτικά (-), ή υπογραμμίσεις ( _ ) και μετά πατήστε Enter. Για να δημιουργήσετε διπλή γραμμή, πληκτρολογήστε τρία ή και περισσότερα σύμβολα ισότητας (=), αστερίσκους (*), περισπωμένες (~), ή σύμβολα δίεσης (#) και μετά πατήστε Enter.

 2. Για να αφαιρέσετε ένα περίγραμμα που σχεδιάστηκε αυτόματα, επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος - Περιγράμματα και επιλέξτε κανένα περίγραμμα.

 3. Για να αναιρέσετε μια αντικατάσταση αυτόματου περιγράμματος μια φορά, επιλέξτε Επεξεργασία - Αναίρεση.

 4. Για να απενεργοποιήσετε τα αυτόματα περιγράμματα επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Επιλογές και καθαρίστε το Εφαρμογή περιγράμματος.

warning

Οι γραμμές και άλλα αντικείμενα σχεδίασης που έχετε εισάγει στο κείμενο δεν έχουν ορισθεί στο HTML, και για αυτό δεν εξάγονται απευθείας στη μορφή HTML. Αντίθετα, εξάγονται σαν γραφικά.


tip

Όταν εισάγετε ένα πάχος γραμμής, μπορείτε να προσαρτήσετε μια μονάδα μέτρησης. Ένα μηδενικό πάχος γραμμής οδηγεί σε μια τριχοειδή γραμμή με πάχος ενός εικονοστοιχείου του μέσου εξόδου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!