Επιλογή της γλώσσας εγγράφου

Η γλώσσα την οποία επιλέγετε για το έγγραφό σας καθορίζει το λεξικό που θα χρησιμοποιηθούν για τον ορθογραφικό έλεγχο, το Θησαυρό και το συλλαβισμό, την υποδιαστολή και το διαχωριστικό χιλιάδων που θα χρησιμοποιηθούν και την προεπιλεγμένη μορφή νομισματικών μονάδων.

Επιλογή μιας γλώσσας για ολόκληρο το έγγραφο

 1. Επιλέξτε . Μεταβείτε στις Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

 2. Στην περιοχή Προεπιλεγμένες γλώσσες για έγγραφα, επιλέξτε τη γλώσσα εγγράφου για όλα τα έγγραφα, τα οποία θα δημιουργηθούν από την αρχή. Εάν ενεργοποιήσετε το Μόνο για το τρέχων έγγραφο, η επιλογή σας θα εφαρμοστεί μόνο στο τρέχον έγγραφο. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου, πατώντας το κουμπί OK.

Επιλογή μιας γλώσσας για μια τεχνοτροπία παραγράφου

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στην παράγραφο της οποίας θέλετε να επεξεργαστείτε την τεχνοτροπία παραγράφου.

 2. Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Επεξεργασία τεχνοτροπίας παραγράφου. Αυτό ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Τεχνοτροπία παραγράφου.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Γραμματοσειρά.

 4. Επιλέξτε Γλώσσα και κλικ στο Εντάξει.

  Όλες οι παράγραφοι που έχουν μορφοποιηθεί με την τρέχουσα τεχνοτροπία παραγράφου θα έχουν την επιλεγμένη γλώσσα.

Εφαρμογή γλώσσας απευθείας σε επιλεγμένο κείμενο

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να εφαρμοστεί η γλώσσα.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας. Αυτό ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Χαρακτήρας.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Γραμματοσειρά.

 4. Επιλέξτε Γλώσσα και κλικ στο Εντάξει.

Στο LibreOffice Calc, επιλέξτε Μορφή - Κελιά και προχωρήστε αναλόγως.

Επιλογή μιας γλώσσας για μια τεχνοτροπία χαρακτήρων

 1. Ανοίξτε το παράθυρο Τεχνοτροπίες και πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες χαρακτήρων.

 2. Πατήστε στο όνομα της τεχνοτροπίας χαρακτήρων στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε μια διαφορετική γλώσσα.

 3. Δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Επεξεργασία τεχνοτροπίας για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Τεχνοτροπία χαρακτήρων.

 4. Επιλέξτε την καρτέλα Γραμματοσειρά.

 5. Επιλέξτε Γλώσσα και κλικ στο Εντάξει.

  Τώρα μπορείτε να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία χαρακτήρων στο επιλεγμένο κείμενο.

Προσθήκη περισσότερων γλωσσών κειμένου

 1. Τα λεξικά παρέχονται με την μορφή επεκτάσεων. Επιλέξτε Εργαλεία - Γλώσσα - Περισσότερα λεξικά για να ανοίξει η σελίδα των λεξικών στον προεπιλεγμένο σας περιηγητή.

 2. Επιλέξτε ένα λεξικό από την λίστα. Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της περιγραφής του λεξικού που επιθυμείτε.

 3. Στην επόμενη σελίδα, πατήστε στο εικονίδιο λήψης για να μεταφορτώσετε την επέκταση του λεξικού. Σημειώστε το όνομα του φακέλου στον οποίο ο πλοηγητής μεταφορτώνει το αρχείο. Μεταφορτώστε επιπλέον λεξικά εάν θέλετε.

 4. Στο LibreOffice, επιλέξτε Εργαλεία - Επεκτάσεις και πατήστε Προσθήκη για να εγκαταστήσετε τις μεταφορτωμένες επεκτάσεις.

 5. Μετά την εγκατάσταση των επεκτάσεων, θα πρέπει να κλείσετε το LibreOffice (μαζί με την Γρήγορη εκκίνηση), και να εκκινήσετε ξανά.

Ρύθμιση της γλώσσας UI

Μια τυπική εγκατάσταση του λογισμικού του LibreOffice θα σας δώσει μια διεπαφή χρήστη (UI) της επιλεγμένης σας γλώσσας.

Οι περισσότεροι χρήστες κατεβάζουν την αμερικάνικη-αγγλική έκδοση, που θα σας δώσει εντολές, μενού και βοήθεια στα αγγλικά. Αν θέλετε κάποια άλλη γλώσσα για τα μενού (και για τη βοήθεια της εφαρμογής, αν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα αυτή), αλλάξτε την γραφική διεπαφή της γλώσσας όπως ακολουθεί.

 1. Επιλέξτε - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

 2. Επιλέξτε άλλη γλώσσα UI στο πεδίο καταλόγου "Διεπαφή χρήστη".

 3. Πατήστε Εντάξει και επανεκκινήστε το LibreOffice.

 4. Αν στο κουτί λίστας δεν περιέχεται η γλώσσα που θέλετε, δείτε "Προσθήκη περισσότερων UI γλωσσών".

Πρόσθεση περισσοτέρων γλωσσών UI

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!