Εκτύπωση ετικετών διευθύνσεων

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Ετικέτες για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ετικέτες.

  2. Στη καρτέλα Ετικέτες, επιλέξτε τον τύπο του φύλλου ετικετών στο οποίο θέλετε να εκτυπώσετε.

  3. Επιλέξτε τη βάση δεδομένων και τον πίνακα από όπου θα πάρετε τα δεδομένα.

  4. Επιλέξτε ένα πεδίο βάσης δεδομένων του οποίου θέλετε να εκτυπώσετε τα περιεχόμενα. Κάντε κλικ στο κουμπί που εμφανίζει ένα δεξί βέλος για να εισάγετε το πεδίο της βάσης στο πλαίσιο κειμένου της ετικέτας.

    Συνεχίστε με την επιλογή και εισαγωγή πεδίων αν θέλετε περισσότερα πεδία σε κάθε ετικέτα. Μπορείτε να πατήσετε Enter για να εισάγετε μια νέα γραμμή, και να εισάγετε οποιοδήποτε προκαθορισμένο κείμενο.

  5. Προαιρετικά, αν θέλετε να πληκτρολογήσετε περισσότερο κείμενο, να εφαρμόσετε μορφοποίηση ή να εισάγετε εικόνες ή σχέδια, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε Συγχρονισμός περιεχομένων στην καρτέλα Επιλογές. Αν το ενεργοποιήσετε, μόλις αφήσετε το πλαίσιο διαλόγου ετικέτες ανοίγει ένα μικρό παράθυρο με ένα κουμπί συγχρονισμού. Τώρα, χρειάζεται μόνο να δουλέψετε στην πρώτη ετικέτα στο έγγραφο ετικετών, έπειτα πατήστε το κουμπί συγχρονισμού για να αντιγράψετε την εργασία σας σε κάθε ετικέτα του εγγράφου.

  6. Κάντε κλικ στη Δημιουργία εγγράφου.

  7. Όταν δείτε το έγγραφο της ετικέτας, μπορεί να θέλετε να ενεργοποιήσετε προσωρινά το Προβολή - Ονόματα πεδίων. Αυτό εμφανίζει τα πεδία με πιο ορατό τρόπο, έτσι ώστε να μπορείτε να τακτοποιήσετε και να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο των ετικετών πιο εύκολα.

  8. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή και να εκτυπώσετε το έγγραφο ετικέτας.

Όταν επιλέγετε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να εκτυπώσετε μια εγκύκλιο επιστολή. Απαντήστε ναι για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Συγχώνευση αλληλογραφίας. Στο διάλογο συγχώνευσης αλληλογραφίας επιλέξτε τα πεδία για τα οποία θέλετε να εκτυπώσετε ετικέτες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!