Δημιουργία και εκτύπωση ετικετών και επαγγελματικών καρτών

Σχεδίαση επαγγελματικών καρτών μέσω ενός παραθύρου διαλόγου

Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επαγγελματικές κάρτες, οι οποίες σας επιτρέπουν να επιλέξετε την εμφάνιση των επαγγελματικών σας καρτών.

Σχεδίαση ετικετών και επαγγελματικών καρτών

Μπορείτε να σχεδιάσετε τόσο ετικέτες όσο και επαγγελματικές κάρτες μέσω του παραθύρου διαλόγου Ετικέτες.

 1. Επιλέξτε τα Αρχείο - Δημιουργία - Ετικέτες για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ετικέτες.

 2. Στην καρτέλα Ετικέτες, στην περιοχή Μορφή, ορίστε τη μορφή της ετικέτας.

  Το LibreOffice Writer περιέχει πολλές μορφές φύλλων που διατίθενται στο εμπόριο για ετικέτες, εμβλήματα, και επαγγελματικές κάρτες. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες μορφές, καθορισμένες από το χρήστη.

 3. Στην καρτέλα Ετικέτες, στην περιοχή Επιγραφή, μπορείτε να επιλέξετε το κείμενο των ετικετών.

  Το κείμενο συχνά περιέχει πεδία βάσης δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση των ετικετών με περιεχόμενο που ποικίλλει, κατά την αποστολή, για παράδειγμα, "Εγκυκλίων επιστολών". Είναι όμως εξ' ίσου δυνατό να εκτυπωθεί το ίδιο κείμενο σε κάθε ετικέτα.

  Χρησιμοποιήστε τα πεδία λίστας Βάση δεδομένων και Πίνακας για να επιλέξετε τη βάση δεδομένων και τον πίνακα από τα οποία λαμβάνονται τα πεδία δεδομένων. Κάντε κλικ στο πλήκτρο βέλος για να μεταφέρετε το επιλεγμένο πεδίο δεδομένων στην περιοχή επιγραφής. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να εισαγάγετε αλλαγή γραμμής. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε διαστήματα και οποιοδήποτε άλλο αμετάβλητο κείμενο.

  Στην καρτέλα Μορφή μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας μορφές ετικετών, οι οποίες δεν καλύπτονται από τις προκαθορισμένες μορφές. Για να γίνει αυτό, επιλέξτε "Χρήστης" από το πεδίο λίστας Τύπος. Στην καρτέλα Επιλογές, μπορείτε να ορίσετε εάν θα δημιουργηθούν όλες οι ετικέτες ή μόνο μερικές.

 4. Στη σελίδα καρτέλας Επιλογές, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το πεδίο Συγχρονισμός περιεχομένων. Εάν είναι ενεργοποιημένο, θα πρέπει να εισαχθεί (στην επάνω αριστερή ετικέτα) μία και μόνο ετικέτα και να επεξεργαστεί μια φορά.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία εγγράφου για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο με τις ρυθμίσεις που έχετε εισαγάγει.

 6. Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία εγγράφου, θα εμφανιστεί ένα μικρό παράθυρο με το πεδίο επιλογής Συγχρονισμός ετικετών. Εισαγάγετε την πρώτη ετικέτα. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Συγχρονισμός ετικετών, πραγματοποιείται αντιγραφή της τρέχουσας μεμονωμένης ετικέτας σε όλες τις άλλες ετικέτες του φύλλου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!