Ενσωμάτωση νέων στοιχείων UNO

Οι προγραμματιστές μπορούν να γράψουν και να ενσωματώσουν τα δικά τους στοιχεία UNO (Universal Network Objects) στο LibreOffice. Αυτά τα νέα στοιχεία μπορεί να προστεθούν στα μενού του LibreOffice και στις γραμμές εργαλείων: τα αποκαλούμε "Πρόσθετα".

Η ενσωμάτωση καινούργιων στοιχείων υποστηρίζεται από κάποια εργαλεία και υπηρεσίες. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στον οδηγό προγραμματισμού LibreOffice. Τα τρία κύρια βήματα έχουν ως εξής:

  1. Δηλώστε τα νέα στοιχεία μέσα στο LibreOffice. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το εργαλείο unopkg, που μπορεί να βρεθεί στο {installpath}πρόγραμμα.

  2. Ενσωματώστε τα καινούργια στοιχεία ως υπηρεσίες. Θα σας βοηθήσουν οι υπηρεσίες ProtocolHandler και JobDispatch; περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο LibreOffice Developer's Guide.

  3. Αλλάξτε τη διεπαφή χρήστη (μενού ή γραμμές εργαλείων). Αυτό μπορεί να γίνει σχεδόν αυτόματα γράφοντας ένα αρχείο κειμένου XML που περιγράφει τις αλλαγές. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο LibreOffice Developer's Guide.

Τα Πρόσθετα μπορούν να επεκτείνουν την λειτουργία του LibreOffice. Δεν σχετίζονται με τα που παρέχουν νέες λειτουργίες στο LibreOffice Calc.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!