Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων, όπως είναι τα σημάδια επιλογής, τα πλαίσια, τα σύμβολα τηλεφώνων στο κείμενό σας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!