Επεξεργασία γραφικών αντικειμένων

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Σχεδίαση για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση, αν δεν είναι ήδη ανοιχτή.

Τα αντικείμενα σχεδίασης μπορούν επακόλουθα να υποστούν επεξεργασία και τροποποίηση. Τα αντικείμενα σχεδίασης δημιουργημένα με αυτό το τρόπο είναι διανυσματικά γραφικά, τα οποία μπορείτε να διαβαθμίσετε ελεύθερα χωρίς να υποστούν κάποια απώλεια ποιότητας.

Για να δημιουργήσετε ένα ορθογώνιο, κάντε κλικ στο εικονίδιο ορθογωνίου και μεταφέρετε τον δείκτη σας στο μέρος του εγγράφου όπου θέλετε να βρίσκεται η μία γωνία του ορθογωνίου. Πατήστε το κουμπί του ποντικιού και κρατήστε το πατημένο κατά τη μετακίνηση στην αντίθετη γωνία του ορθογωνίου. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το ορθογώνιο έχει εισαχθεί το έγγραφο. Είναι επιλεγμένο, και μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητές του μέσω του μενού περιβάλλοντος.

note

Για επαναφορά σε κανονική κατάσταση μετά τη δημιουργία και την επεξεργασία αντικειμένων σχεδίασης, κλικ σε μια περιοχή του εγγράφου που δεν περιέχει κανένα αντικείμενο. Εάν βλέπετε δείκτη σχεδίασης, καταρχήν βγείτε από αυτήν την κατάσταση με κλικ στο εικονίδιο Επιλογή.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!