Εισαγωγή, Επεξεργασία, Αποθήκευση εικόνων ψηφιογραφίας (Bitmaps)

Εισαγωγή Bitmaps

Η εισαγωγή εικόνας bitmap είναι δυνατή σε έγγραφα των LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Draw και LibreOffice Impress.

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Εικόνα.

 2. Επιλέξτε το αρχείο. Χρησιμοποιώντας το πεδίο Τύπος αρχείου μπορείτε να περιορίσετε την επιλογή σε ορισμένους τύπους αρχείων.

 3. Κάντε κλικ στο πεδίο Σύνδεσμος εάν θέλετε έναν σύνδεσμο στο πρωτότυπο αρχείο.

  Εάν έχει γίνει σήμανση του πεδίου Σύνδεσμος, κάθε φορά που πραγματοποιείται ενημέρωση και φόρτωση του εγγράφου φορτώνεται ξανά η εικόνα bitmap. Τα βήματα επεξεργασίας που ακολουθήσατε στο τοπικό αντίγραφο της εικόνας στο έγγραφο εφαρμόζονται ξανά, και εμφανίζεται η εικόνα.

  Εάν στο πεδίο Σύνδεσμος δεν έχει γίνει σήμανση, εργάζεστε πάντα με το αντίγραφο το οποίο δημιουργήθηκε με την πρώτη εισαγωγή του γραφικού.

  Για να ενσωματώσετε γραφικά τα οποία πρώτα είχαν εισαχθεί ως συνδέσεις, πηγαίνετε στις Επεξεργασία - Σύνδεσμοι και πατήστε στο πεδίο επιλογής Αλλαγή συνδέσμου.

 4. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα για να εισαγάγετε την εικόνα.

Επεξεργασία Bitmap

Εικονίδια στην εργαλειοθήκη εικόνας

Κατά την επιλογή της ψηφιογραφικής εικόνας, η εργαλειοθήκη Εικόνα σάς παρέχει τα εργαλεία για την επεξεργασία της εικόνας. Πραγματοποιείται επεξεργασία μόνο ενός τοπικού αντιγράφου στο έγγραφο, ακόμη και αν έχετε εισάγει μια εικόνα ως σύνδεσμο.

note

Η εμφάνιση της εργαλειοθήκης Εικόνα ενδέχεται να είναι λίγο διαφορετική ανάλογα με το άρθρωμα που χρησιμοποιείτε.


Ένας αριθμός φίλτρων βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων Φίλτρο εικόνας, την οποία μπορείτε να ανοίξετε χρησιμοποιώντας το εικονίδιο που βρίσκεται στη γραμμή Εικόνα.

Το αρχικό αρχείο της εικόνας δεν θα αλλαχτεί από τα φίλτρα. Τα φίλτρα εφαρμόζονται σε μια εικόνα μόνο μέσα στο έγγραφο.

Μερικά από τα φίλτρα ανοίγουν μόλις πραγματοποιηθεί εκκίνηση ενός παραθύρου διαλόγου και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, για να επιλέξετε την ένταση του φίλτρου. Τα περισσότερα φίλτρα μπορούν να εφαρμοστούν περισσότερες φορές για να αυξηθεί το εφέ φίλτρου.

note

Στο LibreOffice Draw και LibreOffice Impress, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο και γραφικά, επιλέξτε αυτά τα αντικείμενα μαζί με το bitmap, και εξάγετε την επιλογή ως μια νέα εικόνα bitmap.


Ο διάλογος εικόνας

 1. Δεξιοπατήστε την εικόνα και επιλέξτε Εικόνα από το υπομενού για να ανοίξετε έναν διάλογο ιδιοτήτων.

 2. Αλλάξτε τις ιδιότητες της επιλεγμένης εικόνας και πατήστε Εντάξει.

Αποθήκευση Bitmaps

Αν θέλετε να κάνετε αποθήκευση σε μια μορφή αρχείου όπως GIF, JPEG ή TIFF, θα πρέπει να την επιλέξετε και να κάνετε εξαγωγή της εικόνας bitmap.

Για να κάνετε εξαγωγή μιας εικόνας bitmap στο Draw ή το Impress:

 1. Επιλέξτε την εικόνα bitmap. Μπορείτε επίσης να επιλέξτε πρόσθετα αντικείμενα, όπως κείμενο, για εξαγωγή μαζί με την εικόνα πατώντας το πλήκτρο Shift ενώ τα διαλέγετε ή ανοίγοντας ένα πλαίσιο γύρω από όλα τα αντικείμενα.

 2. Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή. Το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή ανοίγει.

  Η εντολή Εξαγωγή γράφει την εικόνα, με όλα τα εφέ των φίλτρων που έχουν εφαρμοστεί σε ένα αρχείο. Η εντολή Αποθήκευση εικόνας στο μενού περιεχομένου αποθηκεύει την εικόνα χωρίς τα εφέ των φίλτρων, αν η εικόνα εισήχθη ως συνδεόμενη εικόνα. Μια ενσωματωμένη εικόνα θα αποθηκεύεται ή θα εξάγεται πάντα με τα εφαρμοσμένα φίλτρα.

 3. Στο πεδίο Μορφή αρχείου, επιλέξτε τη μορφή που θέλετε, για παράδειγμα GIF ή JPEG.

 4. Εάν θέλετε μόνο να εξάγετε τα επιλεγμένα αντικείμενα, σημειώστε το πεδίο Επιλογή.

  Αν η Επιλογή δεν είναι επισημασμένη, η όλη σελίδα του εγγράφου θα εξαχθεί.

 5. Εισάγετε ένα όνομα για το αρχείο και κάντε κλικ στην Εξαγωγή.

Για να εξάγετε μιας εικόνα ψηφιογραφίας στο Writer: Δεξιοπατήστε στην ψηφιογραφία, επιλέξτε Αποθήκευση γραφικών. Θα εμφανιστεί ο διάλογος εξαγωγής γραφικών. Εισάγετε ένα όνομα αρχείου και επιλέξτε ένα τύπο αρχείου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!