Προσθήκη επιλέξιμων θερμών σημείων σε εικόνες

Ο χάρτης εικόνας σας επιτρέπει να προσαρτήσετε URLs σε συγκεκριμένες περιοχές, ονομαζόμενες hotspots, σε μια εικόνα του εγγράφου σας. Ένας χάρτης εικόνας είναι μια ομάδα από ένα ή περισσότερα hotspots.

Μπορείτε να σχεδιάσετε τρεις τύπους hotspots: τετράγωνα, εκλείψεις και πολύγωνα. Όταν κάνετε κλικ σε ένα hotspot, το URL ανοίγει στο παράθυρο του περιηγητή ή στο πλαίσιο που διαλέξατε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το κείμενο που εμφανίζεται όταν το ποντίκι σας βρίσκεται πάνω από το hotspot.

Για να προσθέσετε ένα hotspot σε μια εικόνα

  1. Τοποθετήστε το δείκτη εκεί που θέλετε το ImageMap στο έγγραφό σας.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Εικόνα, διαλέξτε και εισάγετε μια εικόνα ψηφιογραφίας (bitmap).

  3. Με επιλεγμένη την εικόνα, επιλέξτε Εργαλεία - Χάρτης εικόνας (ImageMap) για να ανοίξετε τον Επεξεργαστή χάρτη εικόνας (ImageMap), ο οποίος εμφανίζει την επιλεγμένη εικόνα και περιέχει το εργαλεία επεξεργασίας ενεργών σημείων.

  4. Χρησιμοποιείστε τα εικονίδια στον Επεξεργαστή ImageMap για να σχεδιάσετε ένα σχήμα hotspot, για παράδειγμα ένα τετράγωνο, πάνω από την εικόνα στο παρασκήνιο.

    Μπορείτε να δείτε ένα εκτεταμένο κείμενο βοήθειας σε λειτουργίες κάθε εικόνας όταν ενεργοποιείτε εκτεταμένη βοήθεια στο - LibreOffice - Γενικά.

  5. Καταχωρίστε την "Διεύθυνση" URL που θα εμφανισθεί στον περιηγητή ιστοσελίδων όταν ο χρήστης πατήσει στο θερμό σημείο.

  6. Προαιρετικά, καταχωρίστε το "Κείμενο" που θα εμφανισθεί ως υπόδειξη όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι στο θερμό σημείο.

  7. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής Εφαρμογή για εφαρμογή των αλλαγών και κλείστε τον Επεξεργαστή ImageMap.

  8. Αποθηκεύστε το έγγραφο σε μορφή LibreOffice ή HTML.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ImageMap σαν αρχείο και να ανεβάσετε αυτό το αρχείο σε έναν διακομιστή Web, για παράδειγμα.

Χάρτης εικόνων

Μια ImageMap είναι γραφικό ή πλαίσιο ευαίσθητο σε αναφορές. Μπορείτε να πατήσετε σε καθορισμένες περιοχές του γραφικού ή του πλαισίου για να μεταβείτε σε προορισμό (URL), που είναι συνδεμένο με την περιοχή. Οι περιοχές αναφοράς, μαζί με τα συνδεμένα URLs και το αντίστοιχο εμφανιζόμενο κείμενο όταν αφήνετε τον δείκτη του ποντικιού σε αυτές τις περιοχές, καθορίζονται στον Επεξεργαστή ImageMap.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι χάρτη εικόνων (ImageMaps). Ο χάρτης εικόνων της πλευράς του πελάτη αποτιμάται στον υπολογιστή του πελάτη, ο οποίος έχει φορτώσει το γραφικό από το διαδίκτυο, ενώ ο χάρτης εικόνων της πλευράς του διακομιστή αποτιμάται στον υπολογιστή του διακομιστή, ο οποίος παρέχει τη σελίδα HTML στο διαδίκτυο. Στην αποτίμηση του διακομιστή, το πάτημα σε έναν χάρτη εικόνων στέλνει τις σχετικές συντεταγμένες του δρομέα μέσα στην εικόνα στον διακομιστή και αποκρίνεται ένα ειδικό πρόγραμμα στον διακομιστή. Στην αποτίμηση πελάτη, το πάτημα σε ένα καθορισμένο ενεργό σημείο του χάρτη εικόνων, ενεργοποιεί το URL, σαν να ήταν μια κανονική σύνδεση κειμένου. Το URL εμφανίζεται κάτω από το δείκτη του ποντικιού όταν διασχίζει τον χάρτη εικόνων.

Καθώς οι χάρτες εικόνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους, μπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικές μορφές.

Μορφές χαρτών εικόνας

Οι χάρτες εικόνας (ImageMaps) χωρίζονται βασικά σε αυτούς που αναλύονται στον διακομιστή (π. χ. στον πάροχο διαδικτύου) και σε αυτούς που αναλύονται στον περιηγητή ιστού του υπολογιστή ανάγνωσης.

Χάρτες εικόνων της πλευράς του διακομιστή

Οι χάρτες εικόνων (ImageMaps) της πλευράς του διακομιστή εμφανίζονται στον αναγνώστη ως εικόνα ή πλαίσιο στη σελίδα. Πατήστε με το ποντίκι στον χάρτη εικόνων και οι συντεταγμένες της σχετικής θέσης αποστέλλονται στον διακομιστή. Με τη βοήθεια πρόσθετου προγράμματος, ο διακομιστής στη συνέχεια καθορίζει το επόμενο βήμα. Υπάρχουν πολλές μη συμβατές μέθοδοι για τον καθορισμό αυτής της διαδικασίας, από τις οποίες οι δύο πιο συνηθισμένες είναι οι εξής:

Το LibreOffice δημιουργεί χάρτες εικόνων (ImageMaps) και για τις δύο μεθόδους. Επιλέξτε τη μορφή από τον κατάλογο Τύπος αρχείου στον διάλογο Αποθήκευση ως στο Επεξεργαστής χάρτη εικόνων. Δημιουργούνται ξεχωριστά αρχεία χάρτη τα οποία πρέπει να αποσταλούν στον διακομιστή. Θα χρειαστεί να ρωτήσετε τον προμηθευτή σας ή τον διαχειριστή του δικτύου σας σχετικά με τον τύπο χάρτη εικόνων που υποστηρίζονται από τον διακομιστή καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στο πρόγραμμα αποτίμησης.

Χάρτης εικόνων της πλευράς του πελάτη

Η περιοχή της εικόνας ή του πλαισίου στην οποία μπορεί να πατήσει ο αναγνώστης καταδεικνύεται από την εμφάνιση του συνδεδεμένου URL όταν το ποντίκι περνάει πάνω από την περιοχή. Ο χάρτης εικόνας είναι αποθηκευμένος σε μια στρώση κάτω από την εικόνα και περιέχει πληροφορίες για τις αναφερόμενες περιοχές. Το μόνο μειονέκτημα των χαρτών εικόνων (ImageMaps) του πελάτη είναι ότι δεν μπορούν να διαβαστούν από παλαιότερους περιηγητές ιστού· ένα μειονέκτημα το οποίο, ωστόσο, θα επιλυθεί μόνο του με την πάροδο του χρόνου.

Κατά την αποθήκευση της ImageMap, επιλέξτε τον τύπο αρχείου SIP - StarView ImageMap. Αυτό αποθηκεύει το ImageMap απευθείας σε μορφή που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε ενεργή εικόνα ή πλαίσιο στο έγγραφό σας. Όμως, εάν θέλετε απλώς να χρησιμοποιήσετε το ImageMap στην τρέχουσα εικόνα ή πλαίσιο, δεν πρέπει να το αποθηκεύσετε σε οποιαδήποτε ειδική μορφή. Μετά τον ορισμό των περιοχών, πατήστε απλά Εφαρμογή. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Τα αποθηκευμένα ImageMap από την πλευρά του πελάτη σε μορφή HTML εισάγονται απευθείας στη σελίδα με κώδικα HTML.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!