Εισαγωγή υπερσυνδέσεων

Έχετε τη δυνατότητα να εισαγάγετε υπερσυνδέσμους με δύο τρόπους: ως κείμενο ή ως ένα πεδίο επιλογής. Και στις δύο περιπτώσεις το ορατό κείμενο μπορεί να είναι διαφορετικό από την διεύθυνση URL.

Τοποθετήστε το δρομέα κειμένου στο έγγραφο στο σημείο που θέλετε να εισάγετε τον υπερσύνδεσμο ή επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να βάλετε στον υπερσύνδεσμο. Επιλέξτε την εντολή Υπερσύνδεσμος από το μενού Εισαγωγή. Εναλλακτικά κλικ στο εικονίδιοεικονίδιο υπερσυνδέσμου στη γραμμή εργαλείων Βασική. Ο Διάλογος υπερσυνδέσμου εμφανίζεται.

Εικονίδιο συμβουλής

Η εισαγωγή υπερσυνδέσμων είναι επίσης δυνατή με τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης από την περιήγηση. Οι υπερσύνδεσμοι είναι δυνατό να αναφέρονται σε παραπομπές, επικεφαλίδες, γραφικά, πίνακες, αντικείμενα, καταλόγους ή σελιδοδείκτες.


Εικονίδιο συμβουλής

Εάν θέλετε να εισάγετε σε κείμενο ενός υπερσυνδέσμου ο οποίος αναφέρεται στον πίνακα 1, μεταφέρετε την καταχώρηση πίνακα 1 από την περιήγηση και αποθέστε την στο κείμενο. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχει επιλεγεί η κατάσταση μετακίνησης Εισαγωγή ως υπερσυνδέσμου στη Περιήγηση.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!