Επεξεργασία υπερσυνδέσμων

Όταν πατάτε -πάτημα σε έναν υπερσύνδεσμο σε ένα έγγραφο του Writer, ο περιηγητής σας ανοίγει την αιτούμενη διεύθυνση στο διαδίκτυο. Αν δεν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δρομέα μέσα στον υπερσύνδεσμο, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος πατώντας Shift+F10, και μετά επιλέξτε Άνοιγμα υπερσυνδέσμου.

Αλλαγή του κειμένου υπερσυνδέσμου

tip

Σε έγγραφα Writer, μπορείτε να κάνετε κλικ οπουδήποτε σε έναν υπερσύνδεσμο και να επεξεργαστείτε το ορατό κείμενο.


Εάν αφήσετε τον υπερσύνδεσμο τοποθετώντας τον δρομέα αλλού, αλλάζει μόνο το ορατό κείμενο.

Αν αφήσετε τον υπερσύνδεσμο εισάγοντας ένα χαρακτήρα διάστημα αμέσως μετά τον τελευταίο χαρακτήρα, η επιλογή Αυτόματη Διόρθωση -αν είναι ενεργοποιημένη- θα αλλάξει τη URL προορισμού για να είναι ίδια με το ορατό κείμενο.

tip

Σε όλους τους τύπους εγγράφων, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου υπερσυνδέσμου για να επεξεργαστείτε έναν υπερσύνδεσμο. Τοποθετήστε πρώτα τον δείκτη μέσα στον υπερσύνδεσμο ή απευθείας μπροστά από τον υπερσύνδεσμο και έπειτα πατήστε στο σύμβολο υπερσυνδέσμου της βασικής γραμμής.


Αλλαγή του URL υπερσυνδέσμου

Αλλαγή γνωρίσματος όλων των υπερσυνδέσμων

  1. Ανοίξτε το παράθυρο τεχνοτροπιών.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο τεχνοτροπίας χαρακτήρων.

  3. Δεξιοπατήστε στην τεχνοτροπία χαρακτήρων ''Σύνδεσμος Διαδικτύου'' ή ''Σύνδεσμος Διαδικτύου με επίσκεψη'' και επιλέξτε Επεξεργασία τεχνοτροπίας.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τις νέες ιδιότητες και πατήστε στο Εντάξει.

Επεξεργασία πλήκτρου υπερσυνδέσμου

Τα πλήκτρα υπερσυνδέσμου πρέπει να επεξεργάζονται στην κατάσταση σχεδίασης φόρμας.

  1. Επιλέξτε το μενού Προβολή - Γραμμές εργαλείων και ενεργοποιήστε τη γραμμή εργαλείων έλεγχοι φόρμας, πατήστε το εικονίδια κατάστασης σχεδίασης και πατήστε το πλήκτρο. Εμφανίζονται οι λαβές του πλήκτρου.

  2. Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Ιδιότητες ελέγχου.

  3. Επεξεργαστείτε την ιδιότητα στο πλαίσιο διαλόγου ελέγχου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!