Εισαγωγή αντικειμένων από τη Συλλογή

Τώρα μπορείτε να εισαγάγετε ένα αντικείμενο σε ένα έγγραφο είτε ως αντίγραφο είτε ως συνδέσμου. Ένα αντίγραφο αντικειμένου είναι ανεξάρτητο από το πρωτότυπο αντικείμενο. Οι αλλαγές στο πρωτότυπο αντικείμενο δεν επηρεάζουν το αντίγραφο. Ένας σύνδεσμος παραμένει εξαρτημένος από το πρωτότυπο αντικείμενο. Οι αλλαγές στο πρωτότυπο αντικείμενο αντανακλώνται επίσης στον σύνδεσμο.

Εισαγωγή αντικειμένου ως αντιγράφου

 1. Ανοίξτε την Συλλογή κάνοντας κλικ στο σύμβολο Συλλογή στη γραμμή Προεπιλογή, ή διαλέγοντας Εργαλεία - Συλλογή.

 2. Επιλέξτε ένα θέμα.

 3. Επιλέξτε ένα αντικείμενο με απλό κλικ.

 4. Μεταφέρετε το αντικείμενο μέσα στο έγγραφο, ή κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Εισαγωγή και Αντιγραφή.

Εισαγωγή ενός αντικειμένου ως συνδέσμου

 1. Ανοίξτε την Συλλογή πατώντας το εικονίδιο Συλλογή στη Βασική γραμμή, ή επιλέγοντας Εισαγωγή - Μέσα - Συλλογή.

 2. Επιλέξτε ένα θέμα.

 3. Επιλέξτε ένα αντικείμενο με απλό κλικ.

 4. Σύρτε το αντικείμενο στο έγγραφο, ενώ πατάτε το Shift και τα πλήκτρα , ή δεξί κλικ για να ανοίξετε το μενού περιεχομένου και επιλέξτε Εισαγωγή και Σύνδεσμος.

Εισαγωγή ενός αντικειμένου ως γραφικό παρασκηνίου

 1. Ανοίξτε την Συλλογή κάνοντας κλικ στο σύμβολο Συλλογή στη γραμμή Προεπιλογή, ή διαλέγοντας Εργαλεία - Συλλογή.

 2. Επιλέξτε ένα θέμα.

 3. Επιλέξτε ένα αντικείμενο με απλό κλικ.

 4. Ανοίξτε το μενού περιεχομένου και επιλέξτε Εισαγωγή - Παρασκήνιο - Σελίδα ή Παράγραφος.

Εισαγωγή ενός αντικειμένου ως μια υφή (μοτίβο) για άλλο αντικείμενο

 1. Ανοίξτε την Συλλογή κάνοντας κλικ στο σύμβολο Συλλογή στη γραμμή Προεπιλογή, ή διαλέγοντας Εργαλεία - Συλλογή.

 2. Επιλέξτε ένα θέμα.

 3. Επιλέξτε ένα αντικείμενο με απλό κλικ.

 4. Μεταφέρετε το αντικείμενο πάνω σε ένα άλλο αντικείμενο ενώ έχετε πατημένο το πλήκτρο .

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!