Προσθήκη κουμπιού εντολής σε έγγραφο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων στοιχείων ελέγχου φόρμας για να προσθέσετε πεδία σήμανσης, πεδία επιλογής, πίνακες που δείχνουν εγγραφές δεδομένων, και άλλα στοιχεία ελέγχου σε ένα έγγραφο.

Για να προσθέσετε ένα πεδίο επιλογής σε ένα έγγραφο

 1. Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Στοιχεία ελέγχου φόρμας.

 2. Εικονίδιο πλήκτρου πατήματος

  Στη γραμμή εργαλείων στοιχείων ελέγχου φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Πεδίο επιλογής.

  Ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε ένα σταυρωτό δείκτη.

 3. Στο έγγραφο, μετακινήστε για να σύρετε το πεδίο επιλογής.

 4. Δεξιοπατήστε το πλήκτρο και επιλέξτε Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου.

 5. Ορίστε τις ιδιότητες του πεδίου επιλογής.

 6. Για να αλλάξετε την επιγραφή του πεδίου επιλογής, κάντε κλικ στη καρτέλα Γενικά, και επεξεργαστείτε το κείμενο του πεδίου Ετικέτα.

 7. Για να επισυνάψετε μια μακροεντολή στο πεδίο επιλογής, πατήστε στη καρτέλα Γεγονότα και μετά πατήστε στο πεδίο επιλογής ... εκτός από το πεδίο επιλογής δράσης που θέλετε να τρέξετε την μακροεντολή. Στον διάλογο Ανάθεση μακροεντολής, επιλέξτε την μακροεντολή που θέλετε να τρέξετε και πατήστε στο Εντάξει.

 8. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες.

 9. (Προαιρετικό) Καθορίστε τις ιδιότητες της φόρμας στην οποία ανήκει το πεδίο επιλογής.

 10. Δεξιοπατήστε το πλήκτρο και επιλέξτε Ιδιότητες φόρμας.

 11. Το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες φόρμας ανοίγει.

 12. Ορίστε τις ιδιότητες για τη φόρμα και μετά κλείστε το παράθυρο διαλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!