κλείσιμο;γραμμές εργαλείων

Χρήση γραμμών εργαλείων

Οι γραμμές εργαλείων στο LibreOffice μπορούν είτε να προσαρτηθούν ως τμήμα του κεντρικού παραθύρου, ή να αιωρούνται ως ξεχωριστό παράθυρο. Από προεπιλογή, οι ορατές γραμμές εργαλείων και αυτές που ανοίγετε με Προβολή - Γραμμές εργαλείων προσαρτώνται και οι θέσεις τους κλειδώνονται.

Μερικά εικονίδια γραμμών εργαλείων, π.χ. το εικονίδιο Χρώμα γραμματοσειράς, μπορεί να ανοίξει άλλη γραμμή εργαλείων. Πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων που περιέχει περισσότερα εικονίδια.

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε: είτε πατήστε το εικονίδιο, το οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε, είτε επιλέξτε τη γραμμή εργαλείων από τη γραμμή τίτλου της και μεταφέρετέ την κρατώντας πατημένο το κουμπί του ποντικιού.

Περιβάλλον γραμμών εργαλείων

Ανάλογα με το περιβάλλον, μερικές γραμμές εργαλείων ανοίγουν αυτόματα. Για παράδειγμα, όταν κάνετε κλικ μέσα σε ένα πίνακα σε έγγραφο κειμένου, ανοίγει η γραμμή εργαλείων Πίνακας. Όταν κάνετε κλικ μέσα σε αριθμημένη παράγραφο, ανοίγει η γραμμή εργαλείων Κουκκίδες και Αρίθμηση.

warning

Οι γραμμές εργαλείων κρύβονται από προεπιλογή όταν η γραμμή σημειωματαρίου είναι ενεργή.


Για να κλείσετε προσωρινά μία γραμμή εργαλείων

Πατήστε το εικονίδιο στη γραμμή τίτλου της γραμμής εργαλείων, ή επιλέξτε Κλείσιμο γραμμής εργαλείων από το μενού περιβάλλοντος. Η γραμμή εργαλείων θα εμφανιστεί ξανά αυτόματα, όταν το περιβάλλον ξαναγίνει ενεργό.

Για να κλείσετε μόνιμα μια γραμμή εργαλείων

Ενώ η γραμμή εργαλείων είναι ορατή, επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων και πατήστε το όνομα της γραμμής εργαλείων για να αφαιρέσετε το σημάδι ελέγχου.

Για να εμφανίσετε μια κλειστή γραμμή εργαλείων

Για να ξεκλειδώσετε μια προσαρτημένη γραμμή εργαλείων

Δεξιοπατήστε τη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Κλείδωμα θέσης γραμμής εργαλείων από το μενού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μην επιλεγεί. Εμφανίζεται ένα μικρό κατακόρυφο χερούλι στην στην αρχή μιας ξεκλείδωτης γραμμής εργαλείων, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετακινήσετε τη γραμμή εργαλείων.

Για να κλειδώσετε μια προσαρτημένη γραμμή εργαλείων

Μπορείτε να κλειδώσετε τη θέση μιας γραμμής εργαλείων επιλέγοντας Κλείδωμα θέσης γραμμής εργαλείων ξανά από το μενού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να σημειωθεί.

Για να κάνετε μια γραμμή εργαλείων αιωρούμενη γραμμή εργαλείων

Πατήστε το χερούλι της γραμμής εργαλείων και σύρετε τη γραμμή εργαλείων στο έγγραφο.

Για να επαναπροσαρτήσετε μια αιωρούμενη γραμμή εργαλείων

note

Η αγκύρωση γραμμών εργαλείων και παραθύρων με τη διαδικασία μετακίνησης και απόθεσης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις διαχειριστή παραθύρων του συστήματος. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημά σας να δείχνει πλήρως τα περιεχόμενα του παράθυρου όταν το μετακινείτε, αντί να δείχνει μόνο το εξωτερικό πλαίσιο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!