Αναζήτηση για ιδιότητες

Η αναζήτηση για ιδιότητες είναι διαθέσιμη στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση & Αντικατάσταση για έγγραφα κειμένου.

Μπορείτε να αναζητήσετε κείμενο με ιδιότητες που εφαρμόστηκαν είτε με έντονη μορφοποίηση είτε με τεχνοτροπίες. Για παράδειγμα, αν αναζητάτε για την ιδιότητα της γραμματοσειράς, θα βρεθούν όλες οι περιπτώσεις κειμένου που δεν χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά. Θα βρεθεί επίσης όλο το κείμενο που έχει μια έντονη κωδικοποιημένη ιδιότητα γραμματοσειράς, και όλο το κείμενο όπου μια τεχνοτροπία αλλάζει την ιδιότητα γραμματοσειράς.

tip

Αν θέλετε να βρείτε κείμενο με οποιαδήποτε γραμματοσειρά με το όνομα, κάντε κλικ στο Μορφή στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση & Αντικατάσταση του LibreOffice Writer.


note

Αφού επιλέξετε τα γνωρίσματα που επιθυμείτε να αναζητήσετε, το πλαίσιο Τεχνοτροπίες παραγράφου στην περιοχή Άλλες επιλογές του LibreOffice Writer ο διάλογος Αναζήτηση & Αντικατάσταση μετατρέπεται σε Συμπεριλαμβανομένων των τεχνοτροπιών.


note

Αν θέλετε να ψάξετε για κείμενο στο οποίο έχουν ορισθεί ιδιότητες χρησιμοποιώντας άμεση μορφοποίηση και τεχνοτροπίες, επιλέξτε το πεδίο Να συμπεριλαμβάνεται η τεχνοτροπία.


note

Τα κριτήρια αναζήτησης για γνωρίσματα παρατίθενται κάτω από το πεδίο Αναζήτηση.


Για να ψάξετε όλες τις αλλαγές γραμματοσειράς

  1. Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση & Αντικατάσταση.

  2. Καθαρίστε, εάν χρειάζεται, το πεδίο κειμένου Αναζήτηση.

  3. Κάντε κλικ στις Ιδιότητες.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες, επιλέξτε το πεδίο Γραμματοσειρά, και πατήστε OK.

    Στον διάλογο Αναζήτηση & Αντικατάσταση, τώρα μπορείτε να διαβάσετε τη "γραμματοσειρά" κάτω από το πεδίο κειμένου Αναζήτηση.

  5. Πατήστε Εύρεση επόμενου.

Όλα τα μέρη όπου εφαρμόστηκε μια αλλαγή γραμματοσειράς,είτε απευθείας είτε εφαρμόζοντας μια κατάλληλη τεχνοτροπία, βρέθηκαν.

Για να επαναφορά της κατάστασης Εύρεση & Αντικατάσταση

Για να σταματήσετε την αναζήτηση για τις τρέχουσες ιδιότητες, επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση & Αντικατάσταση σε κανονική κατάσταση.

παράθυρο διαλόγου Εύρεση & Αντικατάσταση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!