Χρήση της περιήγησης φίλτρου

Για να συνδέσετε πολλές συνθήκες φίλτρου με τελεστή OR, κάντε κλικ στο εικονίδιο περιήγηση φίλτρων στη γραμμή φίλτρου. Το παράθυρο Περιήγηση φίλτρου εμφανίζεται.

Οι συνθήκες φίλτρου που έχουν οριστεί εμφανίζονται στον Πλοηγητή φίλτρου. Μόλις οριστεί το φίλτρο, βλέπετε μια καταχώριση κενού φίλτρου στο τέλος του Πλοηγητή φίλτρου. Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν την καταχώριση πατώντας τη λέξη "Or". Όταν επιλέξετε την καταχώριση κενού φίλτρου, μπορείτε να εισάγετε πρόσθετες συνθήκες φίλτρου στη φόρμα. Αυτές οι συνθήκες συνδέονται με OR Μπουλ στις προηγουμένως καθορισμένες συνθήκες.

Το μενού περιβάλλοντος μπορεί να κληθεί για κάθε καταχώριση στον Πλοηγητή φίλτρου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις συνθήκες φίλτρου σε αυτήν την περιοχή απευθείας ως κείμενο. Εάν θέλετε να ελέγξετε εάν ένα πεδίο έχει περιεχόμενο ή όχι, μπορείτε να επιλέξετε τις συνθήκες φίλτρου "empty" (SQL:"Is Null") ή "not empty" (SQL: "Is not Null"). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε την καταχώριση χρησιμοποιώντας το μενού περιβάλλοντος.

Μπορείτε να μετακινήσετε τις συνθήκες φίλτρου στην Περιήγηση φίλτρου μέσω μεταφοράς και απόθεσης ή με τη χρήση των πλήκτρων +Alt+Up Arrow or +Alt+Down Arrow. To copy filter conditions, drag them while holding down the key.

Ενώ σχεδιάζετε τη φόρμα σας, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα "Filter proposal" (πρόταση φίλτρου) για κάθε πλαίσιο κειμένου στην καρτέλα Δεδομένα του αντίστοιχου διαλόγου Ιδιότητες. Στις επόμενες αναζητήσεις στην κατάσταση φίλτρου, μπορείτε να επιλέξετε από όλες τις περιεχόμενες πληροφορίες σε αυτά τα πεδία. Το περιεχόμενο πεδίου μπορεί έπειτα να επιλεγεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αυτόματη συμπλήρωση. Σημειώστε, όμως, ότι αυτή η λειτουργία απαιτεί πολύ χώρο και χρόνο μνήμης, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων και πρέπει συνεπώς να χρησιμοποιείται με φειδώ.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!