Αποστολή φαξ και ρύθμιση του LibreOffice για φαξ

Για να πραγματοποιήσετε απευθείας αποστολή φαξ από το LibreOffice, χρειάζεστε μόντεμ φαξ και πρόγραμμα οδήγησης φαξ, το οποίο θα επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν με το μόντεμ φαξ.

Αποστολή φαξ μέσω του παραθύρου διαλόγου εκτύπωσης

 1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση επιλέγοντας Αρχείο - Εκτύπωση και διαλέξτε τον οδηγό φαξ στο πεδίο λίστας Όνομα.

 2. Κάνοντας κλικ στο OK ανοίγει το παράθυρο διαλόγου του προγράμματος οδήγησης του φαξ, στο οποίο μπορείτε να εισαγάγετε τον αποστολέα του φαξ.

Προσαρμογή ενός εικονιδίου φαξ για το LibreOffice

Μπορείτε να προσαρμόσετε το LibreOffice με τρόπο ώστε να αρκεί ένα απλό πάτημα σε ένα εικονίδιο για αυτόματη αποστολή του τρέχοντος εγγράφου ως φαξ:

 1. Επιλέξτε - LibreOffice Writer - Εκτύπωση.

 2. Επιλέξτε τον οδηγό φαξ από το πεδίο λίστας Φαξ και κάντε κλικ στο OK.

 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο βέλους στο τέλος της Βασικής γραμμής εργαλείων. Στο μενού που θα ανοίξει, επιλέξτε Επεξεργασία.

  Εμφανίζεται η σελίδα καρτέλας Γραμμή εργαλείων του παραθύρου διαλόγου Επεξεργασία.

 4. Κάντε κλικ στο Προσθήκη εντολών.

 5. Επιλέξτε την κατηγορία "Έγγραφα", και μετά επιλέξτε την εντολή "Αποστολή προεπιλεγμένου φαξ".

 6. Κάντε κλικ στην Προσθήκη και μετά στο Κλείσιμο.

 7. Στη σελίδα καρτέλας Γραμμές εργαλείων, πατήστε στο κουμπί βέλος κάτω για να τοποθετήσετε το καινούργιο εικονίδιο όπου το θέλετε. Κάντε κλικ στο OK.

  Η Βασική γραμμή έχει τώρα ένα νέο εικονίδιο για να στείλει το τρέχον έγγραφο σαν φαξ.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!