Αποθήκευση εγγράφων σε άλλες μορφές

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως. Θα δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

  2. Στο πεδίο λίστας Αποθήκευση ως τύπος ή Τύπος αρχείου, επιλέξτε την επιθυμητή μορφή.

  3. Καταχωρήστε ένα όνομα στο πεδίο Όνομα αρχείου και κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Εάν θέλετε οι διάλογοι αρχείων να δίνουν έναν άλλο τύπο αρχείου ως προεπιλογή, επιλέξτε αυτόν τον τύπο στο - Φόρτωση/αποθήκευση - Γενικά στην περιοχή Προεπιλεγμένος τύπος αρχείου .

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!