Εργαλείο αναφοράς κατάρρευσης

Το Εργαλείο αναφοράς κατάρρευσης ξεκινά αυτόματα μετά την εμφάνιση κατάρρευσης προγράμματος.

Το εργαλείο αναφοράς καταρρεύσεων συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους προγραμματιστές να βελτιώσουν τον κώδικα, έτσι ώστε σε μεταγενέστερες εκδόσεις να μπορεί ενδεχομένως να αποφευχθεί αυτό το σφάλμα. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το λογισμικό και να στείλουμε τη δημιουργούμενη αναφορά κατάρρευσης.

Ξεκίνημα του εργαλείου αναφοράς κατάρρευσης

Με τις περισσότερες καταρρεύσεις του προγράμματος το εργαλείο αναφοράς κατάρρευσης θα ξεκινήσει αυτόματα.

Αποστολή της αναφοράς κατάρρευσης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να επανεκκινήσετε το LibreOffice σε ασφαλή λειτουργία. Έπειτα πατήστε το πλήκτρο Αποστολή αναφοράς κατάρρευσης.

Εάν μια αναφορά κατάρρευσης αποσταλεί με επιτυχία, τότε ένα πλαίσιο διαλόγου θα σας δώσει το URL για την αναφορά. Για να δείτε την αναφορά, αντιγράψτε το URL και επικολλήστε το σε έναν περιηγητή ιστού.

tip

Δεν θα πάρετε απάντηση στην αναφορά κατάρρευσης. Εάν χρειάζεστε υποστήριξη, επισκεφτείτε τη Βοήθεια της κοινότητας για επισκόπηση των διάφορων δυνατοτήτων.


Τι δεδομένα αποστέλλονται;

Η αναφορά κατάρρευσης στέλνει πληροφορίες για τον τύπο του σφάλματος που προκάλεσε την κατάρρευση και τα περιεχόμενα μνήμης της διεργασίας τη στιγμή της κατάρρευσης. Τα περιεχόμενα μνήμης περιλαμβάνουν: έναν κατάλογο των φορτωμένων βιβλιοθηκών και τον αριθμό έκδοσής τους· έναν κατάλογο των τρεχόντων νημάτων με τα περιεχόμενα των μνημών στοίβας τους και τις καταστάσεις καταχώρισης του επεξεργαστή. Το ίχνος της μνήμης συλλέγεται τοπικά από τυπικά εργαλεία του συστήματος: dbghelp.dll στα συστήματα Windows· clone(), ptrace() και κατάλογο /proc σε συστήματα Linux· Apple's Crash Reporter σε συστήματα Mac.

Αποστέλλονται επίσης πληροφορίες για την έκδοση του LibreOffice, το όνομα και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος και το υλικό του υπολογιστή (τύπος και γνωρίσματα ΚΜΕ, συνολικό μέγεθος μνήμης RAM, συσκευή και οδηγό γραφικών).

Η αναφορά κατάρρευσης είναι ανώνυμη. Δεν στέλνονται πληροφορίες ταυτοποίησης ούτε το περιεχόμενο του εγγράφου. Τα δεδομένα αναφοράς στέλνονται ως πολλαπλό αίτημα HTTP POST.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!