Αποστολή εγγράφων ως ηλ. ταχυδρομείο

Εργαζόμενοι στο LibreOffice, μπορείτε να στείλετε το τρέχον έγγραφο ως συνημμένο ηλ. ταχυδρομείο.

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Έγγραφο ηλ. αλληλογραφίας.

    Το LibreOffice ανοίγει το προεπιλεγμένο σας πρόγραμμα ηλ. αλληλογραφίας.

  2. Στο πρόγραμμα ηλ. ταχυδρομείου σας, εισάγετε τον παραλήπτη, θέμα και οποιοδήποτε κείμενο θέλετε να προσθέσετε, έπειτα στείλτε το ηλ. ταχυδρομείο.

Εικονίδιο συμβουλής

Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε ηλ. ταχυδρομείο σε παραλήπτη που έχει μόνο λογισμικό που δεν μπορεί να διαβάσει τη μορφή OpenDocument, μπορείτε να στείλετε το τρέχον έγγραφο σε μια συχνά χρησιμοποιούμενη ιδιοταγή μορφή.
Για έγγραφο κειμένου, επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Ηλ. ταχυδρομείο ως Microsoft Word. Για υπολογιστικό φύλλο, επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Ηλ. ταχυδρομείο ως Microsoft Excel. Για παρουσίαση, επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Ηλ. ταχυδρομείο ως Microsoft PowerPoint.
Εάν θέλετε να στείλετε το έγγραφο ως αρχείο μόνο για ανάγνωση, επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Ηλ. ταχυδρομείο ως PDF.
Αυτές οι εντολές δεν αλλάζουν το τρέχον έγγραφό σας. Δημιουργείται μόνο ένα προσωρινό αντίγραφο και αποστέλλεται.


Αποθήκευση εγγράφων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!