Προσθήκη πεδίων επιλογών σε γραμμές εργαλείων

Για να κάνετε ένα ορατό πλήκτρο σε γραμμή εργαλείων

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της γραμμής εργαλείων (δεξιό πάτημα) και επιλέξτε Ορατά πλήκτρα και έπειτα επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε να εμφανίσετε.

Για να προσθέσετε ένα πλήκτρο σε γραμμή εργαλείων

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Προσαρμογή και πατήστε την καρτέλα Γραμμές εργαλείων.

  2. Στο πλαίσιο Προορισμός, επιλέξτε τη γραμμή εργαλείων που θέλετε να αλλάξετε.

  3. Επιλέξτε την εντολή που θα προστεθεί στο πλαίσιο Διαθέσιμες εντολές. (Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια Κατηγορία και/ή Αναζήτηση για να περιορίσετε τις δυνατότητες.)

  4. Πατήστε το εικονίδιο Δεξιό βέλος για να προσθέσετε την επιλεγμένη εντολή.

  5. Το πλαίσιο ελέγχου στον κατάλογο Εκχωρημένες εντολές ελέγχει εάν η εντολή είναι ορατή στη γραμμή εργαλείων.

  6. Μπορείτε να αναδιατάξετε τον κατάλογο Εκχωρημένες εντολές επιλέγοντας ένα όνομα εντολής και πατώντας Μετακίνηση προς τα πάνω και Μετακίνηση προς τα κάτω.

  7. Κάντε κλικ στο OK.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!