Αντιγραφή περιοχών υπολογιστικού φύλλου σε κείμενο εγγράφου

  1. Ανοίξτε το έγγραφο κειμένου και το υπολογιστικό φύλλο.

  2. Επιλέξτε την περιοχή φύλλου, την οποία θέλετε να αντιγράψετε.

  3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλεγμένη περιοχή και πατήστε το κουμπί του ποντικιού. Κρατήστε το κουμπί του ποντικιού πατημένο για λίγο και, στη συνέχεια, μεταφέρετε την περιοχή στο έγγραφο κειμένου.

  4. Εφόσον ο δείκτης βρίσκεται στη θέση στην οποία θέλετε να εισαγάγετε την περιοχή του φύλλου απελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού. Πραγματοποιείται εισαγωγή της περιοχής φύλλου ως αντικείμενο OLE.

  5. Μπορείτε να επιλέξετε και να επεξεργαστείτε το αντικείμενο OLE οποιαδήποτε στιγμή.

  6. Για να επεξεργαστείτε το αντικείμενο OLE, απλώς κάντε διπλό κλικ επάνω του.

    Εναλλακτικά, επιλέξτε το αντικείμενο και επιλέξτε Επεξεργασία - Αντικείμενο OLE - Επεξεργασία, ή επιλέξτε Επεξεργασία από το μενού περιβάλλοντος. Επεξεργάζεστε το αντικείμενο στο δικό του πλαίσιο μέσα στο έγγραφο κειμένου, αλλά βλέπετε τα εικονίδια και τις εντολές μενού που απαιτούνται για υπολογιστικά φύλλα.

  7. Επιλέξτε Άνοιγμα για να ανοίξετε το έγγραφο προέλευσης του αντικειμένου OLE.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!