Προσθήκη γραφικών στη συλλογή

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα γραφικό από ένα έγγραφο όπως μια σελίδα HTML στη Συλλογή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης.

  1. Εμφανίστε το θέμα της Συλλογής στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το γραφικό.

  2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο γραφικό, χωρίς να κάνετε κλικ.

  3. Αν ο δείκτης του ποντικιού αλλάξει σε ένα σύμβολο χεριού τότε το γραφικό αναφέρεται σε έναν υπερσύνδεσμο. Σε αυτή την περίπτωση πατήστε στο γραφικό και πατήστε το πλήκτρο για να το επιλέξετε χωρίς να εκτελέσετε τον αντίστοιχο σύνδεσμό του.

    Εάν ο δείκτης του ποντικιού δεν μετατραπεί σε σύμβολο χεριού, μπορείτε απλώς να κάνετε κλικ στο γραφικό για να το επιλέξετε.

  4. Μόλις επιλεγεί το γραφικό, απελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού. Κάντε ξανά κλικ στην εικόνα του γραφικού, κρατώντας το κουμπί του ποντικιού πατημένο για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα. Η εικόνα του γραφικού αντιγράφεται σε μια εσωτερική μνήμη.

  5. Χωρίς να απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, μεταφέρετε το γραφικό στη Συλλογή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!