Αντιγραφή γραφικών από τη Συλλογή

Εάν μεταφέρετε ένα γραφικό από τη Συλλογή σε κείμενο, υπολογιστικό φύλλο ή παρουσίαση, θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή του γραφικού.

Εάν αφήσετε το γραφικό απευθείας σε ένα αντικείμενο σχεδίασης, να θυμάστε τα εξής:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!