Μετακίνηση και απόθεση με την προβολή προέλευσης δεδομένων

Ένας γρήγορος τρόπος μεταφοράς δεδομένων από προέλευση δεδομένων σε έγγραφο κειμένου ή υπολογιστικού φύλλου, ή δημιουργίας φορμών βασισμένων σε προέλευση δεδομένων, είναι η μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης.

Αντιγραφή δεδομένων με τον δείκτη ποντικιού

Αντιγραφή με τη μέθοδο μεταφοράς και απόθεσης

Εάν θέλετε να αντιστρέψετε μια λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού μέσα στο έγγραφο και επιλέξτε το Επεξεργασία - Αναίρεση.

tip

Είναι επίσης δυνατό να αντιγράψετε μέσω μετακίνησης και απόθεσης από το έγγραφο σε μια προέλευση δεδομένων:


tip

Ένας πίνακας κειμένου ή μια επιλεγμένη περιοχή υπολογιστικού φύλλου είναι δυνατό να μεταφερθεί με τη χρήση της λειτουργίας μεταφοράς και απόθεσης προς ένα κιβώτιο πίνακα στον εξερευνητή της προέλευσης δεδομένων.


tip

Ένα απλό κείμενο είναι δυνατό να αντιγραφεί, με τη χρήση της μεταφοράς και απόθεσης, από ένα έγγραφο σε πεδίο δεδομένων στην προβολή προέλευσης δεδομένων.


Χρήση δεδομένων σε έγγραφο κειμένου

Έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής ενός πεδίου βάσης δεδομένων σε έγγραφο κειμένου με τη μεταφορά ενός ονόματος πεδίου από την κεφαλίδα στήλης της προβολής προέλευσης δεδομένων στο έγγραφο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη σχεδίαση φορμών επιστολών. Απλώς μεταφέρετε τα πεδία που θέλετε - διεύθυνση οικίας, μορφή διεύθυνσης, κλπ. - στο έγγραφό σας.

Για να εισάγετε μια πλήρη εγγραφή επιλέξτε την αντίστοιχη κεφαλίδα και μεταφέρτε την μέσα στο έγγραφο. Όταν αφήσετε το κουμπί του ποντικιού, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή στηλών βάσης δεδομένων στο οποίο μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα χρησιμοποιήσετε όλα τα πεδία της βάσης δεδομένων και αν θα αντιγράψετε τα δεδομένα στο έγγραφο ως κείμενο, πίνακα ή πεδία. Θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή όλων των επιλεγμένων εγγραφών.

Εισαγωγή δεδομένων σε ένα λογιστικό φύλλο

Μπορείτε να εισάγετε μία ή περισσότερες εγγραφές στο τρέχον υπολογιστικό φύλλο επιλέγοντας τις γραμμές στην προβολή προέλευσης δεδομένων και έπειτα με μεταφορά και απόθεση να τις εισάγετε στο υπολογιστικό φύλλο. Η εισαγωγή των δεδομένων πραγματοποιείται στο σημείο στο οποίο απελευθερώνετε το κουμπί του ποντικιού.

Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου σε μια φόρμα κειμένου

Όταν δημιουργείτε μια φόρμα κειμένου συνδεδεμένη σε βάση δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε στοιχεία ελέγχου με τη μέθοδο μεταφοράς και απόθεσης από την προβολή προέλευσης δεδομένων.

Αν μεταφέρετε μια στήλη βάσης δεδομένων σε ένα έγγραφο κειμένου, εισάγεται ένα πεδίο. Αν κρατήσετε πατημένο το Shift+ κατά τη μεταφορά τότε εισάγεται ένα πεδίο κειμένου ομαδοποιημένο μαζί με ένα πεδίο ετικέτας. Το πεδίο κειμένου περιέχει ήδη όλες τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων που χρειάζεστε για την φόρμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!