Μετακίνηση και απόθεση μέσα σε ένα έγγραφο LibreOffice

Υπάρχουν πολλές επιλογές για τη μεταφορά ή την αντιγραφή αντικειμένων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης. Με τη βοήθεια του ποντικιού, είναι δυνατή η μετακίνηση ή η αντιγραφή περιοχών κειμένου, αντικειμένων σχεδίασης, γραφικών, στοιχείων ελέγχου φόρμας, υπερσυνδέσεων, περιοχών πινάκων και πολλών άλλων.

Προσέξτε ότι ο δείκτης του ποντικιού εμφανίζει ένα σύμβολο συν κατά την αντιγραφή και ένα βέλος κατά τη δημιουργία σύνδεσης ή υπερσύνδεσης.

Δείκτης ποντικιού

Περιγραφή

Μετακίνηση δεδομένων με το δείκτη του ποντικιού

Μετακίνηση

Αντιγραφή δεδομένων με το δείκτη ποντικιού

Αντιγραφή

Εισαγωγή συνδέσμου με τον δείκτη ποντικιού

Δημιουργία μιας σύνδεσης


Αν πατήσετε ή Shift+ καθώς απελευθερώνεται το κουμπί του ποντικιού μπορείτε να ελέγχετε αν το αντικείμενο αντιγράφεται, μετακινείται ή αν δημιουργείται έναν σύνδεσμο.

Εικονίδιο λειτουργίας μεταφοράς

Αν μεταφέρετε αντικείμενα εκτός της Περιήγησης, στο δευτερεύον μενού του εικονιδίου της Περιήγησης Κατάσταση μετακίνησης ορίστε εάν θα πραγματοποιηθεί αντιγραφή του αντικειμένου, εισαγωγή του ως συνδέσμου ή ως υπερσυνδέσμου.

tip

Μπορείτε να ακυρώσετε μια λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης στο LibreOffice ανά πάσα στιγμή πατώντας το πλήκτρο διαφυγής πριν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!