Αποθήκευση εγγράφων

Αυτό το εικονίδιο είναι για συμβουλές στο πως να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περισσότερο αποδοτικά.

Το έγγραφο αποθηκεύεται στη διαδρομή του και με το όνομά του στο τρέχον τοπικό μέσο δεδομένων ή μονάδα δικτύου ή στο Internet, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε παλαιότερη έκδοση κατά τη διαδικασία.

Όταν αποθηκεύετε ένα νέο αρχείο για πρώτη φορά, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, στο οποίο μπορείτε να εισαγάγετε όνομα, φάκελο και μονάδα ή τόμο για το αρχείο. Για να ανοίξετε αυτό το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να ορίσετε την αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας στο - Φόρτωση/Αποθήκευση - Γενικά.


Αυτόματη επέκταση στο όνομα αρχείου

Όταν αποθηκεύεται ένα αρχείο, το LibreOffice πάντα προσθέτει μία επέκταση στο όνομα του αρχείου, εκτός όταν το όνομα αρχείου έχει ήδη επέκταση που ταιριάζει στον τύπο αρχείου. Δείτε τον κατάλογο Επεκτάσεις ODF.

Μερικά παραδείγματα αυτομάτων επεκτάσεων παραθέτονται στον ακόλουθο πίνακα:

Έχετε εισάγει αυτό το όνομα αρχείου

Επιλέξατε αυτό τον τύπο αρχείου

Το αρχείο αποθηκεύτηκε με αυτό το όνομα

Το αρχείο μου

Κείμενο ODF

my file.odt

my file.odt

Κείμενο ODF

my file.odt

my file.txt

Κείμενο ODF

my file.txt.odt

my file.txt

Κείμενο (.txt)

my file.txt


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!